Afmelden

Het lidmaatschap geldt voor een seizoen en kan worden opgezegd bij de secretaris. Dit kan met een contactformulier vanaf onze site. Als je je voor het nieuwe seizoen wilt afmelden, is het van belang dat je je afmeldt vóór 1 september van dat nieuwe seizoen.


Bij tussentijdse opzegging is restitutie van een gedeelte van de jaarcontributie mogelijk bij zwaarwegende redenen, zoals langdurige ziekte, zwangerschap of verhuizing. Daarvoor kan je een verzoek bij het bestuur indienen.


Wil je het lidmaatschap liever niet via het internet opzeggen, dan kan het ook door het afmeldingsformulier (PDF bestand, 14K) af te drukken. Vul het afmeldingsformulier volledig in en stuur het op naar de secretaris. Het adres staat op het formulier.


Lees verder: Contributie.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email