Spelregels buitenbadminton

Speelveld
Bij buitenbadminton worden twee speelvierkanten van 5 of 6 meter op 4 meter afstand (de zgn. dead zone) van elkaar uitgezet zónder net. Het is de bedoeling de shuttle in het speelveld van de ander te slaan. Met een verzwaarde shuttle (windbestendig), kan die afstand verder naar (bv.) 6 meter.


Service
De serveerder staat achter het midden van zijn speelveld en slaat onderhands.
Meer ervaren spelers kunnen de stoere variant kiezen: serveren áchter je eigen speelveld (te vergelijken met volleybal)


Puntentelling
Er is een keuze om de gewone puntentelling (sets tot de 21, best of 3 sets) aan te houden, maar bij mindere weersomstandigheden is het alternatief: set tot de 11, best of 5 sets, aan te raden.


Punten scoren
Je scoort een punt als je de shuttle in het speelveld (of op de lijn) van de tegenstander slaat.
En als de tegenstander verkeerd serveert, of zijn slag buiten jouw speelveld valt.


Dubbelspel in een anderhalvemeter-maatschappij
Niet competatief, maar gewoon omdat het leuker is om met meer spelers in 1 spelletje te spelen, kan je ook dubbelen: maak twee speelvelden naast elkaar met een dead zone van 1 meter daartussen. De spelers mogen niet naar elkaars speelveld lopen, dus de normale dynamiek van een dubbel is er niet. Maar voor vrije speelavonden is dit een sociaal aantrekkelijk alternatief.


Lees verder: Protocol buitenbadminton.