Protocol buitenbadminton

Er is een uitgebreid badmintonprotocol, hier is de samenvatting:

  • We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse overheid.
  • Kinderen t/m 18 jaar hoeven zich onderling niet aan de anderhalve-meter-richtlijn te houden, maar wel richting de trainers. Deze kinderen spelen met gezamenlijke shuttles en mogen de andere materialen niet aanraken.
  • Volwassenen moeten zich houden aan de afstandsregel van anderhalve meter. Ze hebben een eigen afbakening van 'hun' veld (bv. 4 pylonen) die zij zelf op het gras uitzetten. Ze mogen de shuttles en andere materialen niet met de hand aanraken.
  • Je mag niet eerder dan 10 minuten voor aanvang verschijnen. Wegbrengers mogen niet blijven (hangen). Na afloop gaat iedereen meteen naar huis.
  • Kom in de sportkleding, want we mogen geen kleedruimtes gebruiken.
  • Iedere jeugdtraining heeft minimaal 2 begeleiders.
  • Er is bij elke activiteit een corona-verantwoordelijke, die toeziet op dit protocol. Dit is iemand van het technisch kader: de Jeugdcommissie, Technische commissie of één van de trainers.


Lees verder: Jeugdactiviteiten.