Protocol buitenbadminton

Dit protocol is niet meer geldig. Houd je aan de algemene regels voor Corona, dat is voldoende.


Dit was het oude protocol:
Er is een uitgebreid badmintonprotocol, hier is de samenvatting:

  • We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse overheid.
  • Kinderen t/m 18 jaar hoeven zich onderling niet aan de anderhalve-meter-richtlijn te houden, maar wel richting de trainers. Deze kinderen spelen met gezamenlijke shuttles en andere spelmaterialen. Direct na de training moeten kinderen boven de 13 weer onderling 1,5 meter afstand in acht nemen.
  • Jongvolwassenen t/m 26 jaar hoeven zich tijdens het badminton onderling niet aan de anderhalve-meter-richtlijn te houden, maar wel richting de trainers en ook direct na de training.
  • Volwassenen moeten zich houden aan de afstandsregel van anderhalve meter. Ze hebben een eigen afbakening van 'hun' veld (bv. 4 pylonen) die zij zelf op het gras uitzetten en . Ze mogen de shuttles en andere materialen niet met de hand aanraken.
  • Je mag niet eerder dan 10 minuten voor aanvang verschijnen. Wegbrengers mogen niet blijven (hangen). Na afloop gaat iedereen meteen naar huis.
  • Kom in de sportkleding, want we mogen geen kleedruimtes gebruiken.
  • Iedere jeugdtraining heeft minimaal 2 begeleiders.
  • Er is bij elke activiteit een corona-coördinator, die toeziet op dit protocol. Dit is iemand van het technisch kader: de Jeugdcommissie, Technische commissie of één van de trainers.


Lees verder: Jeugdactiviteiten.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email