Badmintonprotocol

Ons uitgangspunt is dit badmintonprotocol van Badminton Nederland, maar we zijn op onderdelen strenger. Voor het binnen badmintonnen (er is ook een buiten-protocol) bij OSM gelden deze regels:


Algemeen

 • We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse overheid.
 • Heb je (ook milde!) symptomen, of krijg je ze tijdens het spelen: ga direct naar huis.
 • Was je handen voordat je komt.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst van de hal.
 • Je mag niet eerder dan 10 minuten voor aanvang verschijnen. Wegbrengers mogen niet blijven (hangen).
 • Geen publiek bij trainingen, wedstrijden of vrij spelen.
 • Na afloop gaat iedereen meteen naar huis.
 • Kom en ga in de sportkleding, want we willen zo min mogelijk de kleedruimtes en douches gebruiken.
 • Geen geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en juichen.


Jeugd

 • Kinderen t/m 18 jaar hoeven zich onderling niet aan de anderhalve-meter-richtlijn te houden, maar wel richting de trainers.
 • De kinderen spelen met gezamenlijke shuttles en mogen de andere materialen niet aanraken.


Volwassenen

 • Je mag alleen de shuttles aanraken en je mag dus niet andere materialen, zoals palen en netten aanraken.
 • Elke keer voordat je de baan op stapt, desinfecteer je je handen, zodat het risico van overdracht via de shuttles afneemt.
 • Op de vrije speelavonden moeten de deelnemers zich registreren.
 • Als je niet op de baan staat, houd je je aan de afstandsregel van anderhalve meter. Óp de baan mag je wel dichterbij komen, zodat je een dubbel kan spelen.
  Dit is een versoepeling t.o.v. ons vorige protocol. OSM wil sporters in de gelegenheid stellen te oefenen voor het spelen van dubbels in de competitie (waar dat ook 'gewoon' is toegestaan) en ook om tegemoet te komen aan de behoefte van leden die geen enkelspel willen spelen. Voor de volledigheid: het advies van BNL luidt in de sport- en spelsituaties waar dit niet mogelijk is, mag de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los worden gelaten.


Voor competitiewedstrijden

 • We registreren alle aanwezigen. Van niet-leden noteren we ook een telefoonnummer.
 • Géén publiek (i.v.m. maximum aantal mensen in de zaal).
 • Maximaal 2 begeleiders per team. Voor de opstapcompetitie: maximaal 1 begeleider per speler.
 • Er zijn aparte kleedkamers voor de tegenstander.
 • Zorg voor voldoende banken i.v.m. de anderhalve-meter regel.
 • De zaal wordt opgezet door kaderleden. De corona-verantwoordelijke kan iemand extra aanwijzen om te helpen. De afbouw mag gedaan worden door het team (omdat het materiaal in de dagen daarna niet meer wordt gebruikt).
 • Gebruik bij het tellen een tel-app op je mobiel of tablet (beter leesbaar), bv. Scoreboard: Badminton voor iPhone/iPad. Je kan ook de telborden gebruiken, maar alleen als je vooraf je handen desinfecteert.
 • Geen drankje achteraf, de ruimte in het restaurant is daar niet groot genoeg voor.
 • We adviseren bij het vervoeren van spelers buiten het eigen huishouden een mondkapje te dragen.
 • Een overzicht van protocollen bij andere verenigingen staat op badmintonline.


Voor het kader

 • Alleen kaderleden zetten de netten op en breken weer af.
 • Bij competitiewedstrijden zorgen dat er extra kleedkamers open gaan.
 • In de Fazantenkamphal moeten de ramen open tijdens het badmintonnen.
 • Er is bij elke activiteit een corona-verantwoordelijke, die toeziet op dit protocol. Dat is altijd iemand van het technisch kader: de Jeugdcommissie, Technische commissie of één van de trainers.


Lees verder: Spelregels buitenbadminton.