Ereleden

Leden van OSM Badminton die door hun inzet de club blijvend en op een bijzondere manier hebben verbeterd, kunnen door de ALV of door het bestuur worden benoemd tot erelid. Een erelid is levenslang lid van OSM Badminton.

Ereleden zijn:
- Adriaan Beljaars, voorzitter bij de verzelfstandiging van OSM Badminton. Benoeming.
- Alexander van Leijenhorst, 17 jaar voorzitter van OSM. Benoeming.
- Bert de Graaf, oprichtend voorzitter O.S.M. '75 - sectie badminton.
- Bob Zwitser, oprichtend voorzitter Technische Commissie.
- Marianne Boogmans, 16 jaar secretaris. Benoeming.
- Sandor Musto, het toonbeeld van sportiviteit tot op zeer hoge leeftijd. Benoeming.
- Uun Santosa, 24 jaar hoofdtrainer van OSM. Benoeming.
- Yvonne Smit, penningmeester van het eerste uur.


Lees verder: Topprestaties.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email