Basis dropshot forehand

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Aanleren van de techniek van de dropshot, de grip, de timing en de looptechniek vanuit de basispositie, zodat de speler een aanvallende en scherpe dropshot kan spelen die lastig is te retourneren.

Beginsituatie

Enkelspel op halve baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. basisgrip: geen mattenkopper of rechte wijsvinger.
 2. Hoog pakken in de sweetspot van je racket.
 3. Vlakke slag spelen, doordat je de shuttle vóór je raakt.
 4. Dropshot moet vóór de servicelijn landen.

Fysieke voorwaarden

Koker per tweetal

Specifieke warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen waaronder chassé en de loopoefening achteruit.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: dropshot slagtechniek

Uitleg: Van alles wat er te zeggen valt over de dropshot, focussen we op:

 • basisgrip: geen mattenkopper of rechte wijsvinger.
 • Hoog pakken in de sweetspot van je racket.
 • Vlakke slag doordat je de shuttle vóór je raakt.
 • En het moet wel een dropshot blijven, dus landen vóór de servicelijn.

Oefening:
De aangever heeft alle shuttles van een koker en serveert hoog naar de forehand van de uitvoerder.
De uitvoerder slaat een drop shot, geen rally!

Verlichten door een assistent te laten aangeven.
Verzwaren door te laten mikken in de tramrail.

Wissel van rol als de shuttles op zijn.

Variatie: met doorlopende rally: de aangever speelt na de dropshot een lob terug, zodat de uitvoerder continu dropshots kan spelen. De aangever mag niet terugslaan als de dropshot voorin in de tramrail uitkomt.
Wissel nadat de 6 shuttles op de grond zijn gekomen.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: dropshot slagtechniek

De instructie en oefening is gelijk als in het eerste tijdvak bij de meerderejaars, alleen is hier altijd de assistent de aangever van 2 of meer spelers.

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met een punt in het voorveld telt voor 3 punten.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met een punt in het voorveld telt voor 3 punten.

Meerderejaars: Dropshot looptechniek

We volgen de voorbereiding voor gevorderden, maar dan zónder shuttle:

 • Vanuit een actieve basishouding
 • Splitstep
 • Draai je lichaam rechtsom, rechtervoet naar achteren. Chassé naar achteren.
 • Breng je gewicht op je rechterbeen en buig die door (aanspannen).
 • Je tenen van de rechtervoet wijzen méér dan 90 graden t.o.v. de shuttlebaan, zodat je kan remmen & afzetten.
 • De rechterelleboog hoger dan de schouder bij de achterzwaai.
 • De linkerarm wijst richting de aankomende shuttle.
 • Rechterschouder wijst naar achteren, linkerschouder wijst naar het net (indraaien).
 • Pols gehoekt achterover tijdens de achterzwaai.
 • Strek je rechterbeen.
 • Rechterarm zo hoog mogelijk uitstrekken.
 • Na de fake slag je racket doorzwaaien.
 • In de slagbeweging, beweegt je lichaam al naar voren, die beweging voort zetten.
 • En na de slag terug in twee/drie stappen naar de basispositie.

Eerst stap voor stap uitvoeren
Daarna in 1 vloeiende uitvoering
Daarna herhalen in 3 series van 3 herhalingen.

En nu in een oefening met shuttle:
In basis dezelfde oefening als eerder, alleen nu moet de uitvoerder starten vanuit en terugkeren naar de basispositie enkelspel.

Variatie: De aangever speelt om en om een korte slag en weer een lob. Dit zodat de uitvoerder altijd voor-achter moet lopen.
Let op: de aangever moet 'makkelijk' aangeven. Het gaat hier niet om punten scoren, maar dat de uitvoerder ruim de gelegenheid krijgt om de looptechniek te oefenen.

Variatie: de aangever speelt sóms een korte slag. Nog steeds makkelijk aangeven.

Als tijd over: enkelpartijtjes met de regel dat je geen smash of strakke slag mag spelen, dus alleen dropshots, dropjes, lob en clears.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Basis clear forehand.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email