Basis smash

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Aanleren van de techniek van de smash, de grip, de timing en de looptechniek vanuit de basispositie, zodat de speler een aanvallende en scherpe smash kan spelen die lastig is te retourneren.

Beginsituatie

Enkelspel op halve baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. Eerste-/tweedejaars: basisgrip, dus geen rechte wijsvinger, geen hamer
 2. Voor meerderejaars: aangepaste grip
 3. Hoog pakken in de sweet spot van je racket.
 4. Vlakke, liefst dalende slag spelen, doordat je de shuttle vóór je raakt.

Fysieke voorwaarden

1 koker per tweetal. In het derde tijdvak: 2 kokers per tweetal.
Multifeeder.

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen met extra oefeningen voor je slag-arm.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: Smash

Uitleg van de smash:

 • basisgrip, maar draai daarbij je racket (je grip) iets naar rechts, "10 graden" of zo. Nu kan je je arm en pols voluit van achter naar voren brengen en rechtuit slaan zónder je pols te verdraaien.
 • Je slagarm omhoog, je elleboog op 90 graden.
 • Extreem indraaien: je romp staat loodrecht op de slagrichting en breng je rechterschouder zo ver mogelijk achter en je arm daarmee dus ook.
 • Je balansarm gaat mee omhoog.
 • Breng je gewicht op je rechterbeen en buig die door (aanspannen).
 • Je pols ver naar achter.
 • Felle achterzwaai en daarbij je racket achter je rug brengen.
 • Je brengt je lichaamsgewicht over naar voren, naar je linkerbeen.
 • Bij de voorwaartse zwaai strek je je arm.
 • Je raakt de shuttle zo hoog mogelijk.
 • Op het moment dat je de shuttle raakt, strek je je pols.
 • Je laat je lichaam doorzwaaien en maakt daarmee een stap, je rechterbeen komt vóór je lichaam uit.

Oefening:
Aangever serveert hoog (niet te diep), bv. met een flick service.
Uitvoerder start in de basispositie en slaat een smash.
Aangever legt de shuttle dood op zijn racket (en slaat dus niet terug)
Aangever serveert weer, etc.

Wissel na 6 smashes.

Verlichten door minder diep (of hoger) aangeven.
Verzwaren door dieper aan te geven

Variatie: Mikken op de tramrail: dat is een punt
Variatie: Eerste mikken op de tramrail, tweede op de middenlijn, en daarna weer de tramrails, etc.
Variatie: doorlopend spelen, dus de aangever speelt op de smash een tussenslag, uitvoerder ook en daar speelt de aangever weer een smash-bare lob.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: smash

De instructie en oefening is gelijk als in het eerste tijdvak bij de meerderejaars. Alleen mag de uitvoerder hier al achterin klaar staan.

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met verplicht een hoge service, die standaard met een smash kan worden geretourneerd.
Verlichten: als je 5 punten of meer achter staat, dan geldt deze regel niet meer voor jou.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met verplicht een hoge service, die standaard met een smash kan worden geretourneerd.
Verlichten: als je 5 punten of meer achter staat, dan geldt deze regel niet meer voor jou.

Meerderejaars: smash onder druk

Uitleg van de looptechniek:

 • Vanuit de basispositie zo snel mogelijk naar achteren, eerst je lichaam rechtsom indraaien met je rechtervoet naar achteren.
 • Je linkervoet draait op zijn punt mee.
 • Eventueel een chassé.
 • slag en daarna
 • Je laat je lichaam doordraaien en maakt daarmee een stap, je rechterbeen komt vóór je lichaam uit.
 • Bij het uitstappen ga je weer enigszins door je knieën, laag blijven om snel naar voren te kunnen bewegen.
 • En direct naar je basispositie, omdat de meest waarschijnlijk return een kort slag is.

Oefening:
Aangever heeft 6 tot 12 shuttles in voorraad en start met twee in de hand en staat naast de baan.
De uitvoerder start bij de servicelijn.
De aangever serveert (niet diep) de eerste shuttle.
De uitvoerder slaat de smash en loopt naar voren.
Aangever negeert de smash (of wat er ook wordt gespeeld), speelt met de tweede shuttle een korte, haalbare slag voorin.
Uitvoerder maakt die af met een net kill.

Wissel als de shuttles op zijn.

Verlichten door de korte slag wat minder kort te slaan / minder diepe lob/service.
Verzwaren door de korte slag nog korter te slaan / diepere lob/service.

Assistenten kunnen aangeven met de multifeeder. Maar dan wel na een paar minuten rouleren van groepje.

Afsluiten met partijtjes

Als tijd over: weer partijtjes (dubbel of enkel) met verplichte hoge service.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Basis smash return.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email