Basis netdrop & cross

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Aanleren van de techniek van de netdrop, de grip, de slag en de looptechniek vanuit de basispositie, zodat de speler een korte en scherpe netdrop kan spelen die lastig is te retourneren.

Beginsituatie

Enkelspel op hele baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. grip: basisgrip
 2. Racket rechtuit houden.
 3. Uitvalspas & voet wijst in de slagrichting.
 4. Slaan met weinig beweging.
 5. Cross is laag over het net.

Fysieke voorwaarden

1 koker per tweetal.

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: forehand en backhand netdrop

Uitleg van de loop- en slagtechniek van de forehand netdrop:

 • Start in de basispositie enkelspel.
 • Split step, waarbij je de linkervoet iets eerder landt, zodat je meteen naar rechts beweegt.
 • Vanuit de split step naar uitvalspas met je rechtervoet.
 • Je tenen wijzen (globaal) in de looprichting.
 • Hanteer de verkorte basisgrip.
 • Je rechterarm bijna maar niet helemaal strekken (je lichaam moet niet te dicht bij de shuttle komen)
 • Je gebruikt je andere arm als balans en strekt die ook op het moment dat je je rechterarm strekt.
 • Je racket rechtuit houden.
 • De shuttle zo hoog mogelijk pakken
 • De slag is een korte duwbeweging door het strekken van je licht gebogen
  rechterarm
 • Je racket (pols) zo minimaal mogelijk bewegen, zodat de shuttle nét over het net gaat.
 • Meteen na de slag terugveren vanuit de uitvalspas.
 • Een korte herstelchassé terug naar basispositie.

En meteen ook de netdrop backhand:

 • Nu vanuit de splitstep meteen naar links bewegen.
 • Als je een grotere afstand moet afleggen, pas je de kruispas toe.
 • Daarna uitvalspas met je rechtervoet.
 • De slag is verder gelijk aan de forehand, alleen dan met backhand uitgevoerd. Hanteer ook hier de een verkorte basisgrip.

Oefening:
De aangever heeft alle shuttles van een koker en gooit onderhands kort aan naar de forehand van de uitvoerder.
De uitvoerder start vanuit de basispositie enkelspel, slaat een netdrop en keert weer terug. Geen rally!

Wissel van rol als de shuttles op zijn.

Verlichten door hoger aan te gooien, in lager tempo.
Verlichten door alvast bij het net gaan staan.
Verzwaren door scherper aangooien in hoger tempo.

Variatie: backhand.
Variatie: starten vanuit halve baan en aangever kiest forehand of backhand.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: netdrop & cross

De instructie en oefening is gelijk als in het eerste tijdvak bij de meerderejaars, alleen doen zij het niet vanaf de basispositie, maar mogen al bij de servicelijn staan, dan blijft de uitvalspas over.

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen enkelpartijtjes met de regel: een shuttle in het voorvak telt als 3 punten.
Ofwel met het bonuspunt-systeem, of met de regel dat als je 5 punten achter staat, de regel voor jou niet meer geldt.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met de regel: een shuttle in het voorvak telt als 3 punten.
Ofwel met het bonuspunt-systeem, of met de regel dat als je 5 punten achter staat, de regel voor jou niet meer geldt.

Meerderejaars: cross netdrop

Uitleg van de slagtechniek van de cross netdrop:

 • Bij de uitvoering is je racketblad zo gedraaid dat de shuttle cross & laag over het net gaat.
 • Je maakt een korte felle slagbeweging door je pols om te klappen: pats.
 • De baan van de shuttle moet eindigen duidelijk vóór de servicelijn. Mik op het midden van het net.

En meteen de cross netdrop backhand:
De uitvoering heeft drie extra kenmerken:

 1. Je speelt hem met de basisgrip met de toppen van je vingers.
 2. Je laat je arm zakken en draait je racketblad zo dat de shuttle cross en laag over het net gaat.
 3. Je maakt een korte felle slagbeweging door je pols om te klappen: pats.

Oefening:
De aangever heeft alle shuttles van een koker en gooit onderhands kort aan naar de forehand van de uitvoerder.
De uitvoerder start vanuit de basispositie, slaat een netdrop cross en keert weer terug. Geen rally!

Wissel van rol als de shuttles op zijn.

Bij vier spelers op 1 baan staan de aangevers aan 1 kant van het net en de uitvoerders aan de andere kant. De ene oefent de forehand, de andere de bakhand, zodat de uitvoerders niet in elkaars shuttles terecht komen.

Variatie: back (of wissel links en rechts).
Variatie: kies zelf voor drop rechtuit of cross.
Variatie: met doorlopende rally alles cross.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Basis smash.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email