Basis smash return

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Aanleren van de techniek van de smash-return een verzamelnaam voor de mogelijke antwoorden op een smash. Doel is om te leren dat je in antwoord op een smash van de tegenstander, toch weer het initiatief terug kan krijgen.

De voorbereiding is voor alle smash-returns hetzelfde, de slagen niet. In oplopende moeilijkheidsgraad zijn dat: simpelweg tegenhouden, een netdrop naar de zijkant of een drive die de aanval overneemt.

Beginsituatie

Enkelspel op halve baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

  1. Actief op de voorvoet staan
  2. Neutrale grip en racket rechtuit houden.
  3. Split step.

Fysieke voorwaarden

Liefst 2 kokers per drietal dat instructie krijgt.

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen met in ieder geval veel arm-bewegingen.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie.
Vandaag korte potjes met het bonussysteem, want dat hebben we in het derde tijdvak nodig.

Meerderejaars: smash return met netdrop en cross netdrop

Uitleg voorbereiding:

  • Je positie t.o.v. het net is een stapje verder van het net dan normaal. Omdat je bij een smash tijd nodig hebt om te reageren. Als je tegenstander toch een drop shot slaat vanuit het achterveld, is er in principe tijd genoeg om naar voren te gaan.
  • Je houdt je lichaam laag met doorgebogen knieën, zodat je snel kan bewegen en je bovenlichaam minder vatbaar is voor een 'smash op het lichaam'.
  • Je houdt je racket recht ver vóór je lichaam in een neutrale stand, zodat je zowel snel naar je forehand, als naar je backhand kan.
  • Je voert een splitstep uit op het moment dat je tegenstander slaat.

En dan de slag, we beginnen met de drop:
Dat is simpelweg tegenhouden, net genoeg zodat de shuttle over het net gaat.

Oefening:
Zonder (assistent-)trainer: Er zijn 2 aangevers: de eerste aangever heeft 6/12 shuttles en staat naast de uitvoerder in de tramrails, achter de servicelijn. Hij speelt een hoge, niet diepe service naar de tweede aangever.
De tweede aangever staat aan de andere kant van het net en speelt een smash op kniehoogte naar de uitvoerder.
De uitvoerder retourneert met een netdrop.

Als het aangeven zo niet lukt, dan is bovenhands aangooien (kurkje naar voren, wijsvinger aan de achterkant) een goed alternatief, waarbij de aangever zelfs vóór het net staat.

Met (assistent-)trainer: Er is een aangever met 12 shuttles en hij staat naast de 2 uitvoerders naast de baan ter hoogte van de de servicelijn. Hij speelt een hoge, niet diepe service naar de (assistent-)trainer.
De (assistent-)trainer staat aan de andere kant van het net en speelt een lage smash naar de uitvoerder.
De uitvoerder retourneert met een netdrop.

De (assistent-)trainer kan ook direct aangeven door bij het net te staan, naar jezelf op te gooien en een forehand slag (geen smash, gewoon strak) bovenhands uitvoeren die strak op kniehoogte bij de uitvoerder uit moet komen. Omdat je zo dicht bij het net staat, is het effect voor uitvoerder alsof je een smash slaat. (dit werkt niet met de multifeeder, omdat je steeds bovenhands moet slaan.)

Draai door als de shuttles op zijn.

Verzwaren door sneller/strakker aan te slaan.
Verlichten door minder snel aan te slaan.

Variant: de uitvoerder retourneert gericht naar de tramrails links of rechts.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: smash return met netdrop en cross netdrop

Uitleg is gelijk. De oefening moet met aangooien (zelfstandig), of met een (assistent-)trainer. Dan kan je starten met een lage smash, en als variant het beantwoorden van een hoge smash.

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen enkelpartijtjes met de regel je moet hoog serveren en de service return moet een smash zijn.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met: je moet hoog serveren en de service return moet een smash zijn.

Meerderejaars: hoge smash return

Uitleg: als de smash zelf niet laag maar hoog is, dan is de beste return meteen een strakke, aanvallende slag dus een drive, terug.

Oefening is zoals in het eerst tijdvak.

Meerderejaars: smash return in wedstrijd

Daarna over gaan over dubbels met de regel: je moet hoog serveren, en scoren met een smash telt voor 3 punten.

Tip: als je partner in het achterveld smasht, ga jij naar voren om de netdrop op te vangen.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

De lift als smash return is in het trainingspalan weggelaten, omdat het voor de meeste kinderen te moeilijk uit te voeren is.

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Basis net kill.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email