Basis hoge service backhand

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Aanleren van de techniek van de hoge service - backhand (flick service). Die heb je nodig in het dubbelspel als je de tegenstander niet wilt laten weten of je een korte service of een hoge service gaat spelen.

Beginsituatie

Dubbelspel op hele baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. Voorbereiding gelijk aan korte service.
 2. duimgrip.
 3. Lengte en hoogte van de shuttlebaan.
 4. Bij de Meerderejaars: de tactische regel als je in dubbel hoog serveert, ga je naast elkaar staan.

Fysieke voorwaarden

Markers of 4 grote hoepels per instructie-baan om op te mikken.
Per instructiebaan 2 kokers aan shuttles neerzetten.

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: Hoge service backhand

Uitleg voorbereiding:

 • duimgrip: je duim ligt vlak op de achterkant van de grip en stuurt je racket. Bij de service is de grip verkort: dicht bij het steeltje.
 • Positie voeten: rechtervoet voor, linkervoet wat naar achter. Dit geeft meer ruimte voor de slag.
 • Shuttle bij de bovenrand vastpakken met het kurkje naar je toewijzend.
 • Shuttle ver voor je houden, dan heb je ruimte om te slaan.
 • De zwaai naar achteren is iets verder en feller dan bij een korte service, omdat je meer vaart moet ontwikkelen.
 • De hoek waaronder je de shuttle raakt is groter, dat kan je bereiken door de shuttle iets hoger te slaan dan bij een korte service.
 • Haal zo veel mogelijk snelheid uit je vingers, hand, pols en onderarm en wel precies zoveel dat de shuttle óver de tegenstander gaat en toch vlak vóór (óp mag ook) de achterste servicelijn landt.
 • Je zwaait liefst niet door, maar als de slag niet ver genoeg komt, dán wel.

De oefening:
4 spelers op de baan, allen met 3 shuttles
Er zijn 4 hoepels in elke achterste hoek van de servicevelden. Daar moet je naar toe mikken.
Om te voorkomen dat er teveel shuttles op de spelers landen, laten we 1 kant serveren vanuit de tramrails.

En dan continu hoog serveren vanuit de backhand, geen rally.
Als je drie shuttles op zijn, haal je achter je max 3 shuttles op.

Na 2 min: doordraaien op de baan, zodat je na 4 x op elke plek op de baan hebt gestaan.

Tips voor de assistenten:
Spelers die vanuit de serveervakken slaan wat uit elkaar laten staan, zodat er ruimte ontstaat om te slaan.
Verzwaren door kleinere hoepels te gebruiken.
Verlichten door een derde hoepel in het achterveld te plaatsen of een strook te markeren met de markers.

Variant: de shuttles die in de hoepel liggen, blijven liggen. Dus er zijn steeds minder shuttles over te serveren. Als de shuttles op zijn, of de tijd is om, dan krijgt degene die de meeste shuttles in zijn hoepels heeft, een punt.

Als tijd over:
Om en om kort en hoog serveren.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: Hoge service backhand

Uitleg van de slag is identiek, maar we gaan er vanuit dat de spelers nog niet zover komen, dus de uitleg is mét een doorzwaai.

En we noemen nog even de basis-spelregels:

 • De serveerder staat met beide voeten op de grond en niet op of tegen de lijnen.
 • De serveerder speelt de service diagonaal (cross) in het serveervak.
 • Op het raakmoment is de gehele shuttle onder de 1,15 meter van de speelvloer.

Verlichten door de hoepels weg te halen.
Verzwaren door de doorzwaai kleiner te maken.

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met de regel: je moet ongeveer de helft van de services hoog serveren.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met de regel: je moet ongeveer de helft van de services hoog serveren.

Meerderejaars: speeloefening backhand

Hoepels mogen weg

Uitleg:
Een oefening om je motoriek voor de backhand-slag te oefenen.
In tweetallen sta je op 1 baanhelft, elk in een tramrail. Je start bij het net.
Je speelt beide een lage backhandslag, over en weer.

Variatie: terwijl je over de tramrails naar het einde van de baan loopt.
Als je de achter-serveerlijn hebt bereikt, ga je weer terug.
Als de shuttle op de grond komt, begin je overnieuw.

Variatie: met telkens een split step.

Variatie?: met telkens je racket van de ene naar de andere hand brengen.

Variatie: de een begint bij het net de ander juist het verste weg en je draait beide een rondje over de tramrails / vlak bij het net.

Als tijd over: hoge service in wedstrijd

We spelen dubbelpartijtjes met de regel dat je 3 in plaats van 1 punt krijgt, als je een punt maakt op jouw hoge service.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Basis netdrop & cross.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email