Basis net kill

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Aanleren van de techniek van de forehand en de backhand net kill.

Beginsituatie

Enkelspel op halve baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. Plaats van raken is boven de netband & dichtbij het net.
 2. Verkorte grip.
 3. De slag is een korte tik, niet doorzwaaien.
 4. De slag gaat meteen naar beneden.

Fysieke voorwaarden

koker per duo.

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen en met uitvalspas.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: Net kill - de techniek

Voorbereiding:

 • starten de basispositie; eerst een splitstep, linkervoet iets aansluiten, daarna uitvalspas naar voren. Je voet wijst richting de shuttle.
 • Racketvoering is hoog: blad op net-hoogte of hoger.
 • Je houdt je racket in de verkorte basisgrip vast en iets gedraaid om rechtuit te kunnen spelen.
 • Je arm iets gebogen. Balansarm gaat ook omhoog.

Uitvoering is een hold & hit beweging:

 • Eigenlijk géén achterzwaai, maar je houdt je racket stil rechtop voor je in een ontspannen grip.
 • De pols gehoekt naar achteren.
 • Het raakpunt is zo hoog mogelijk, maar i.i.g. ruim bóven de netband
 • De slag is een korte tik, abrupt stoppen om contact met het net te voorkomen. Je haalt de kracht/snelheid van de slag vooral uit een knijpbeweging van je hand.
 • De shuttlebaan is neerwaarts, gericht op scoren in het middenveld.

Bij de backhand is anders:

 • Je houdt je racket in de verkorte duimgrip vast.
 • Maak in de slag gebruik van verkorte onderarmrotatie.

Voordat de oefening start eerst even het aangooien doornemen.

Oefening: De aangever heeft 6 shuttles en staat naast de baan.
De aangever gooit onderhands een (iets te hoge) net drop naar de forehand van de uitvoerder.
De uitvoerder start vanuit de basispositie en gaat met de uitvalspas naar voren en speelt een net kill.

Wissel als de shuttles op zijn.

Tip: Als de uitvoerder toch doorzwaait: iets dichter bij het net aangooien.
Verlichten: zonder lopen, dus alvast bij het net gaan staan.
Verzwaren: in hoger tempo aangooien.

Variatie: naar de backhand-kant.
Variatie: om en om forehand en backhand
Variatie: aangever kiest willekeurig forehand of backhand.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: net kill

De instructie en oefening is gelijk als in het eerste tijdvak bij de meerderejaars. Alleen mogen ze direct bij het net staan.

Meerderejaars: Enkelwedstrijden met bonuspunten

We spelen enkelpartij met regel: tenminste 50% korte service. Als je kort serveert moet de return ook kort zijn. Deze regel vervalt voor de speler die 3 of meer punten achter staat.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met regel: tenminste 50% korte service. Als je kort serveert moet de return ook kort zijn. Deze regel vervalt voor de speler die 3 of meer punten achter staat.

Meerderejaars: net kill in slagenwisseling

Oefening: in 2 varianten: met en zonder trainer(assistent).
Zelfstandig: aangeven zoals hierboven, dus aangeven met rijtje van 6. De uitvoerder start eerst naar achter, voert een fake smash uit en komt dan naar voren voor de net kill. En gaat weer naar achter, etc.

Trainer(assistent) met multifeeder is aangever. 1 speler is raper, en brengt de shuttles naar de assistent.
2 of 3 uitvoerders starten in een rijtje achterin en komen vrij vlot achter elkaar naar voren; spelen net kill en gaan dan cross naar achter. Spelen daar een fake smash en gaan (recht) naar voren.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Basis drives.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email