Herhaling drop shot

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Herhalen van de techniek van de forehand en de backhand dropshot.

Beginsituatie

Enkelspel op halve baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. Uitvoeren met splitstep.
 2. Hoog pakken in de sweetspot van je racket.
 3. Vlakke slag spelen, doordat je de shuttle vóór je raakt.
 4. En het moet wel een dropshot blijven, dus landen vóór de servicelijn.

Fysieke voorwaarden

Een koker per duo. 2 markeringen per net, bv. oude veren shuttles of lintjes.

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen en de warming-up loopt iets door voor de meerderejaars.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: dropshot forehand en backhand

Uitleg van de forehand dropshot, met name op:

 • Uitvoeren met splitstep.
 • Hoog pakken in de sweetspot van je racket.
 • Vlakke slag doordat je de shuttle vóór je raakt.
 • En het moet wel een dropshot blijven, dus landen vóór de servicelijn.

En voor de uitvoering met de backhand (Let op: we trainen hier op de normale backhand dropshot, niet de meer geavanceerde pullen backhand):

 • Uitvoeren met splitstep.
 • Uitvalspas naar de hoek linksachter.
 • Je racketvoering is hoog.
 • Let op je voet bij de uitvalspas, die moet recht van je lichaam af wijzen.
 • Je beweegt je arm van achter naar voren en haalt extra snelheid uit de onderarmrotatie.
 • Je slag is kort, niet doorzwaaien, hooguit om weer terug in positie te komen.

Oefening op hele baan (aangevers staan bij het net, uitvoerders in het achterveld) en breng markering aan op het midden van het net:
De aangever heeft een paar shuttles en serveert hoog naar forehand.
De uitvoerder slaat drop shot.
De aangever maakt er een doorlopende rally van: hij speelt weer een lob, zodat de uitvoerder continu dropshots kan spelen.
Begin in vast patroon: eerst naar de forehand
Na 1 minuut: overgang naar de backhand.

Verlichten door minder diep aan te geven.

Variatie: de aangever speelt om de beurt naar forehand en backhand.
Variatie: markeer de zijkant van het net, ter hoogte van de binnenlijn van de tramrails.
Variatie: de aangever kiest tussen forehand en backhand.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: dropshot forehand en backhand

De instructie is gelijk aan in het eerste tijdvak bij de meerderejaars. De oefening wordt het geen doorlopende oefening, maar:
De aangever heeft alle shuttles van een koker en serveert hoog naar forehand.
De uitvoerder slaat een drop shot, geen rally!
Wissel van rol als de shuttles op zijn.

Dezelfde variaties.

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen enkelpartij met regel: een shuttle die in het voorveld valt, telt 3x. Als je 5 punten of meer voor staat, geldt die regel niet meer voor jou.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met regel: een shuttle die in het voorveld valt, telt 3x. Als je 5 punten of meer voor staat, geldt die regel niet meer voor jou.

Meerderejaars: toepassen in speciale wedstrijdvorm

Enkelspel halve baan met het dubbelservicevak is uit. Dit oefent de hoge slagen achterin (hoge service, clear, dropshot en lob) en ook het beoordelen van de shuttlebaan.

Variatie: hetzelfde, maar dan in een dubbelvariant.
Tip: van achteruit is een dropshot precies in het midden een krachtig wapen.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Herhaling clear forehand.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email