Herhaling lob

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Het verdiepen van de techniek van de lob, de grip, de timing en de looptechniek vanuit de basispositie, zodat de speler een hoge en diepe lobs kan spelen die de tegenstander echter naar achteren dwingen.

Beginsituatie

Enkelspel op halve baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. In de aanloop een splitstep.
 2. Uitvalspas is met de juiste voet.
 3. Gebruik je pols om de lob diepte te geven.
 4. Als je niet ver genoeg komt, zwaai (alleen) dan door.

Fysieke voorwaarden

Koker per tweetal.

Specifieke warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen waaronder de uitvalspas (langzame lunge's) en de loopoefening achteruit.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerdere-jaars: Slagtechniek lob

Uitleg: We leggen hier eerst de forehand (zie hierboven) uit.

Oefening:
De aangever serveert kort naar de forehand.
De uitvoerder start vanuit de basispositie, splitstep, uitvalspas, slaat forehand lob evenwijdig aan de tramrails en keert weer terug naar basispositie.
De aangever retourneert een drop shot weer naar de forehand, etc.
Na 3 min: wissel van rol.

En daarna de backhand lob:

 • duimgrip. Bij een lange slag is de grip verlengd: aan het uiteinde van je racket.
 • Rechterarm voor je lichaam brengen, elleboog gehoekt, racket wijst naar achter.
 • De shuttle onderhands slaan en elleboog & pols naar voren bewegen.
 • Als de kracht er is: een korte krachtige slag en korte doorzwaai.
 • Als dat niet diep genoeg gaat: juist doorzwaaien en de shuttle nawijzen.

Oefening:
Zoals hierboven, maar dan uitvoeren met de backhand.
Variatie: wisselend forehand/backhand uitvoeren. De aangever speelt dan de dropshots cross, de uitvoerder speel de lobs rechtuit.

Verlichten: geen rally, maar alleen aangeven ne lob slaan richting achtertramrails = 1 punt.
Verzwaren: door scherper aangeven (aanvallende, vlakke drops).

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars eerste oefening: Slagtechniek forehand lob

Uitleg forehand lob:

 • basisgrip. Bij een lange slag is de grip verlengd: aan het uiteinde van je racket.
 • Rechterarm maakt een korte felle achterzwaai (vóór je lichaam) met naar achter gehoekte pols.
 • Racket vooraf losjes vasthouden, zodat de knijpbeweging zelf al het racket extra in beweging zet.
 • Shuttle onderhands slaan en pols naar voren bewegen.
 • Korte doorzwaai.

Oefening:
Aangever heeft alle shuttles van een koker en gooit ze onderhands aan.
Uitvoerder slaat forehand lob, je krijgt een punt als het in de tramrails achterin komt. Dus geen rally!
Wissel van rol als de shuttles op zijn.

Assistenten:
Verzwaren: tempo opvoeren
Verzwaren: in plaats van aangooien serveert de aangever kort naar de forehand
Verlichten: zelf aangeven bij twee / vier spelers die om de beurt een serietje lobs spelen / rapen.

Eerste-/tweedejaars tweede oefening: Looptechniek lob

Uitleg vanuit de basispositie (1 stap achter de serveerlijn):

 • Split step, waarbij je de linkervoet iets eerder landt, zodat je meteen naar rechts beweegt.
 • Vanuit de split step naar uitvalspas met je rechtervoet.
 • Je tenen wijzen (globaal) in de looprichting.
 • slag.
 • Meteen na de slag terugveren vanuit de uitvalspas
 • Een korte herstelchassé terug naar basispositie.

Oefening: zoals hiervoor maar dan dat de uitvoerder start van 1 stap achter de serveerlijn en keert na de slag daar weer terug.

Assistenten: plaats eventueel een koker, zodat de uitvoerder weet hoe ver hij terug moet.
Verzwaring: tempo opvoeren, scherper aangeven.

Variatie/verzwaring: met doorlopende rally: de aangever speelt na de lob van de uitvoerder een dropshot terug, zodat de uitvoerder continu lobs kan spelen.

Meerdere-jaars 2: Lob in wedstrijd

We spelen enkelpartijtjes met verplicht kort serveren en verplicht een lob als return. (mogelijk alternatief: punt in de achtertramrails telt 3x.)
Ofwel met bonuspunt-systeem, of met de regel dat als je achter staat, je ook hoog mag serveren.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met verplicht kort serveren en verplicht een lob als return.
Ofwel met bonuspunt-systeem, of met de regel dat als je achter staat, je ook hoog mag serveren.

Meerdere-jaars: Looptechniek lob

Twee aangevers. De voorste aangever heeft 6 shuttles, en speelt steeds eerst een korte service, de uitvoerder speelt een lob. W
De tweede aangever speelt een clear. De uitvoerder loopt dus naar achteren en speelt een drop shot. Als dat lukt speelt de eerste aangever weer een netdrop en ander meteen weer een korte service, die de uitvoerder moet retourneren met een lob.

Variatie: de aangevers spelen nu zo aan, zodat de uitvoerder de shuttle net kan halen (tempo verhogen).

Variatie: de tweede aangever speelt af en toe een dropshot, zodat de uitvoerder echt terug naar de basispositie moet.

Eventueel uitbouwen naar een volledige vlinder, of naar enkelpartijtjes met verplicht kort serveren en verplicht een lob als return.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Herhaling netdrop en steek.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email