Basis korte service backhand

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Verdiepen van de techniek van de korte service backhand: de grip, houding en scherpte, zodat de speler een mooie aanvallende, moeilijk te retourneren korte service in het dubbelspel kan slaan.

Beginsituatie

Dubbelspel op halve (cross) baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. duimgrip: duim stuurt het racket.
 2. Scherpte: shuttle max 20 cm net over het net
 3. Plaatsen: binnen 20 cm van de rand vh servicevak
 4. Maskeren: óók flickservice kunnen spelen

Fysieke voorwaarden

1 Koker per speler die instructie krijgt.
4 markers (of hoepels) per instructiebaan

Specifieke warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: Kort serveren

Uitleg: de korte service backhand:

 • duimgrip: je duim ligt vlak op de achterkant van de grip en stuurt je racket. Bij de service is de grip verkort: dicht bij het steeltje.
 • Positie voeten: rechtervoet voor, linkervoet wat naar achter. Dit geeft meer ruimte voor de slag.
 • Shuttle bij de bovenrand vastpakken met het kurkje naar je toewijzend.
 • Shuttle ver voor je houden, dan heb je ruimte om te slaan.
 • Korte zwaai naar achter.
 • En precies zo hard slaan, dat de shuttle net over het net gaat en precies vlak achter de servicelijn landt in de hoepel.

Oefening:
Als er ruimte is: 2 spelers per baan die vanuit de normale positie serveren. Als er 4 spelers op een baan moeten: serveren vanuit de tramrails. Maak met markers/hoepels mikpunten voor een service voorin naar het "midden", dus bijna rechtuit.

Iedere speler heeft 1 koker shuttles en serveert continu (geen rally!).
Probeer een zo lang mogelijke serie van shuttles in het doelgebied te slaan.

Verlichten door doelgebied groter te maken.
Verzwaren door doelgebied kleiner te maken.
Verzwaren door een stok/racket op 20 cm boven het net te houden
Verzwaren door de tijd tussen het loslaten en het slaan te verkorten.

Wissel na 6 shuttles van baanhelft, of met je buurman, zodat je ook de andere kant op serveert.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: Kort serveren

De instructie en oefening is gelijk als in het eerste tijdvak bij de meerderejaars, alleen starten met groter doelgebied.

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen enkelpartijtjes halve baan met de regel dat je kort moet serveren en dat de tegenstander op het moment van serveren met 1 voet op de achterlijn van het serveervak moet staan.
Als je 5 punten achter staat, geldt deze regel voor jou niet meer.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met de regel dat je kort moet serveren en dat de tegenstander op het moment van serveren met 1 voet op de achterlijn van het serveervak moet staan.
Als je 5 punten achter staat, geldt deze regel voor jou niet meer.

Meerderejaars: Flick service

Uitleg: omdat de tegenstander zal anticiperen op een korte service, moet je vanuit de backhand ook een hoge flickservice kunnen spelen:

 • Voorbereiding is (MOET) identiek.
 • Zo kort mogelijke zwaai naar achteren.
 • Zo weinig mogelijk bewegen: je slaat met alleen je pols en met onderarmrotatie, niet je bovenarm/schouder gebruiken.
 • Het moment tussen het loslaten van de shuttle en het raakmoment is zo kort mogelijk.
 • De hoek waaronder je de shuttle raakt is groter, dat kan je bereiken door de shuttle iets hoger te slaan dan bij een korte service.
 • Haal zo veel mogelijk snelheid uit je vingers, hand, pols en onderarm en wel precies zoveel dat de shuttle óver de tegenstander gaat en toch vlak vóór (óp mag ook) de achterste servicelijn landt.
 • Je zwaait niet door, de slag is een korte tik, vliegenmepper-achtig.

Oefening:
Baken weer een doelgebied af, maar nu in het achterste gedeelte van het serveervak.
En de spelers gaan ook nu weer continu hoog serveren (geen rally!).
En nog steeds na 6 shuttles wisselen van baanhelft/buurman.

Variatie: afwisselend kort en hoog

Assistenten: let er op dat je niet aan de voorbereiding van de speler kan zien, dat er een hoge service komt.

Verlichten/verzwaren door het doelgebied aan te passen.
Verlichten: de achterzwaai mag minder kort, de arm mag doorzwaaien
Verzwaren: ga tegenover de serveerder staan met de racket omhoog. Daar moet de service overheen.

Als tijd over: gewone dubbelpartijtjes spelen (voor beide groepen).

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Basis lob forehand en backhand.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email