Herhaling smash

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Het verbeteren van de Smash, zodat je tegenstander niet/moeilijk kan retourneren.

Beginsituatie

Enkelspel op halve baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. grip: geen rechte wijsvinger, geen hamer
 2. Hoog pakken in de sweet spot van je racket.
 3. Vlakke, liefst dalende slag spelen, doordat je de shuttle vóór je raakt.
 4. Voor meerderejaars: aangepaste grip en langs de lijn slaan.

Fysieke voorwaarden

1 koker per baan.

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen met extra oefeningen voor je slag-arm.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: Smash

Uitleg van de smash:

 • basisgrip, maar draai daarbij je racket (je grip) iets naar rechts, "10 graden" of zo. Nu kan je je arm en pols voluit van achter naar voren brengen en rechtuit slaan zónder je pols te verdraaien.
 • Je slagarm omhoog, je elleboog op 90 graden.
 • Extreem indraaien: je romp staat loodrecht op de slagrichting en breng je rechterschouder zo ver mogelijk achter en je arm daarmee dus ook.
 • Je balansarm gaat mee omhoog.
 • Breng je gewicht op je rechterbeen en buig die door (aanspannen).
 • Je pols ver naar achter.
 • Felle achterzwaai en daarbij je racket achter je rug brengen.
 • Je brengt je lichaamsgewicht over naar voren, naar je linkerbeen.
 • Bij de voorwaartse zwaai strek je je arm.
 • Je raakt de shuttle zo hoog mogelijk.
 • Op het moment dat je de shuttle raakt, strek je je pols.
 • Je laat je lichaam doorzwaaien en maakt daarmee een stap, je rechterbeen komt vóór je lichaam uit.

Oefening:
Aangever houdt 6 shuttles in de buurt en serveert eerst kort, de uitvoerder retourneert ook kort, waarna de aangever een lob speelt (niet te diep) naar de forehand van de uitvoerder.
Uitvoerder slaat een smash langs de lijn.
Aangever speelt een korte tussenslag. (als dat niet gaat: aangever negeert smash, en serveert een volgende shuttle).
Uitvoerder retourneert en aangever geeft weer een smash-bare lob.

Wissel na 6 shuttles.

Verlichten door minder diep aangeven.
Verzwaren door dieper aan te geven.

Variatie: aanspelen naar de backhand, smash overhead spelen. Bij de backhand moet de tussenslag naar de 'T' midden voorin, zodat de uitvoerder overhead moet spelen.

Variatie: Smash is cross.
Variatie: Smash is afwisselend langs de lijn en cross.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: smash

De instructie is gelijk als in het eerste tijdvak bij de meerderejaars. Alleen we laten het draaien van de grip achterwege.

En bij de oefening start de aangever altijd weer opnieuw.

Assistenten kunnen aangeven met de multifeeder. Na een paar minuten rouleren van groepje.

Variatie: Mikken op de tramrail: dat is een punt.
Variatie: Eerste mikken op de tramrail, tweede op de middenlijn, etc.

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met verplicht een hoge service, die standaard met een smash kan worden geretourneerd.
Verlichten: als je 5 punten of meer achter staat, dan geldt deze regel niet meer voor jou.

Bij 'slimme' spelers die bij de return al achterin klaar staan: dan mag je alsnog kort serveren.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met verplicht een hoge service, die standaard met een smash kan worden geretourneerd.
Verlichten: als je 5 punten of meer achter staat, dan geldt deze regel niet meer voor jou.

Meerderejaars: smash onder druk

Uitleg van de looptechniek:

 • Vanuit de basispositie zo snel mogelijk naar achteren, eerst je lichaam rechtsom indraaien met je rechtervoet naar achteren.
 • Je linkervoet draait op zijn punt mee.
 • Eventueel een chassé.
 • slag en daarna
 • Je laat je lichaam doordraaien en maakt daarmee een stap, je rechterbeen komt vóór je lichaam uit.
 • Bij het uitstappen ga je weer enigszins door je knieën, laag blijven om snel naar voren te kunnen bewegen.
 • En direct naar je basispositie, omdat de meest waarschijnlijk return een kort slag is.

Oefening:
Dubbel op hele baan.
Twee aangevers, 1 uitvoerder (eventueel is de vierde speler de shuttleraper).

Aangevers hebben elk 6 shuttles en staan elk op een eigen helft. Ze geven om de beurt aan met eerst een korte service (rechtuit), die de uitvoerder kort naar hen retourneert. De aangever speelt daarop een lob (rechtuit), die de uitvoerder smasht richting de tramrail.
Direct na deze smash, speelt de andere aangever weer een korte service.

Dus de shuttles blijven liggen na de smash. De smasher krijgt een punt als hij in de tramrails slaat.

Verlichten: door hoog aan te geven en minder snel te starten na de smash.
Verzwaren: door wat strakker de lob te spelen, en snel na de smash weer te serveren.

Variant: de service, return en de lob zijn cross gespeeld, de smash blijft rechtuit.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Herhaling smash return.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email