Basis dubbeltactiek: positie

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Het toepassen van de positieregels dubbel voor gevorderden, zodat de spelers zich beter kunnen positioneren in het dubbelspel.

Beginsituatie

Dubbelspel op hele baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

  1. Na een hoge service, moet je naast elkaar gaan staan.
  2. Na een korte service, blijf je voor-achter.

Fysieke voorwaarden

1 begeleider per baan. Het is voor jeugdspelers lastig om bij elkaar de tactische regels te controleren in de wedstrijdjes. Daarom is bij deze training extra assistentie nodig, bv. van ouders met badmintonervaring.

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: Dubbeltactiek positie

We nemen uit de basisregels dubbel voor gevorderden de service door:

  • Als je een korte service speelt, ga je naar voor-achter.
  • Als je een hoge service speelt, moet je naast elkaar gaan staan.

Oefening:
De uitvoerder serveert kort. Na de korte service, blijft de serveerder voorin.
De aangever retourneert altijd kort, liefst links of rechts, zodat het voor de serveerder ook zin heeft om voorin te zijn.
De service rouleert tussen de spelers met de klok mee. Je speelt altijd twee services achter elkaar. Als het bij de service al fout gaat, mag je nog een keer proberen.

De rally stopt na de derde slag, want het gaat om de service.

Variatie:
De uitvoerder serveert hoog. Na een hoge (flick)service ga je naast elkaar staan.
De aangever retourneert een smash, liefst links of rechts, zodat het zin heeft om naast elkaar te gaan staan.

Variatie: aangever en retourneerder mogen kiezen.

Verlichten door minder variaties toe te staan, of meer bij 1 speler te herhalen.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: dubbelpositie

De instructie en oefening is gelijk als in het eerste tijdvak bij de meerderejaars, alleen zij spelen de rally gewoon uit, dat zal minder beheers-inspanning kosten. En de return op de hoge service hoeft geen smash te zijn (lat iets lager leggen).

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met elkaar controleren op de basisregels voor dubbeltactiek.
Met het bonuspunt-systeem, lekker veel wisselen.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met elkaar controleren op de basisregels voor dubbeltactiek.
Met het bonuspunt-systeem, lekker veel wisselen.

Meerderejaars: uitbreiden positietactiek naar de hele rally

We breiden de regel nu uit naar alle slagen tijdens de rally:

  • Een verdedigende slag is als je hoog speelt: de tegenstander kan bovenhands terugslaan. Als je een verdedigende slag speelt, moet je naast elkaar gaan staan.
  • Een aanvallende slag gaat de shuttle naar beneden, de tegenstander moet onderhands terugslaan. Als je een aanvallende slag speelt, ga je naar voor-achter.

Oefening:
Dit ook weer direct toepassen in wedstrijdsetting, alleen niet tellen. Het gaat erom de regels toe te passen, niet om een punt te scoren.
Om dat te forceren: de service rouleert met de klok mee, iedere speler serveert 2 keer. Als het bij de service al fout gaat, mag je nog een keer proberen.

Verzwaren: geef 1 team de opdracht om alleen nog maar aan te vallen.

Verzwaren (alleen voor vaardige dubbels): Als de tegenstander een clear speelt, die je partner gaat pakken, dan ga jij alvast naar voren.
Oefening: 1 team krijgt de opdracht als er en hoge slag komt, die met een clear te retourneren, zodat de andere team de regel kan oefenen.

Als tijd over: toepassen in echte wedstrijdjes.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Basis dubbeltactiek: slagrichting.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email