Jaarplan jeugdcompetitietraining

Hier ontstaat het trainingsprogramma voor een heel seizoen (30 weken) voor de jeugdcompetitietraining van OSM. We werken vanuit deze uitgangspunten voor de trainingen, de spelers, de trainer en zijn assistenten. Elke trainingsplan kent een vaste opbouw.

Jaarplan jeugdcompetitietrainingen

Een jaarplan is een kapstok, waar we individuele trainingsplannen aan ophangen. Het jaarplan is opgebouwd rondom het aanleren en verbeteren van technieken en tactieken:

  • De eerste training is een introductie in competitie spelen. Deelnemers komen terug van vakantie, de meesten hebben niet/weinig gebadmintond. Daarom vooral veel slaan op een halve baan, om weer de timing goed te krijgen. Niets forceren (geen smash).
  • We gaan door de basisslagen, veel aandacht voor techniek. De nadruk ligt op grip, loop- en slagtechniek.
  • Daarna een aantal trainingen over basis van de tactiek.
  • Bij de jeugd is een herhaling van de basisslagen nodig. Deze herhalingstrainingen zijn wat meer verdiepend dan de basis-variant.
  • Aan het eind is er ruimte voor het experimenteren met bijzondere technieken. We zoeken nieuwe grenzen voortbouwend vanuit een bekende basis.

Het jaarplan was ooit ingestoken naar periodes, maar omdat de jeugdgroep nog echt basisvaardigheden moet opdoen, bleek het voor de groep veel beter om te werken met bovenstaand jaarplan.

De trainingsplannen

De trainingsplannen in de volgorde waarin we het voor seizoen 22/23 hebben uitgevoerd. Dat is niet de gewenste volgorde, zie evaluatiepunten.

Here we go:

Evaluatie

  • De volgorde van de trainingen was niet logisch, omdat in het begin het serveren onderdeel was van een andere training. Het is beter services-trainingen apart te doen, zo staan ze nu ook in de rechterkant.
  • Ook waren we te snel met het herhalen van de technieken, terwijl we niet de tactieken hadden gedaan. De tactieken moeten komen vóór de herhaling van de slagen. Dit staat nu ook correct in de rechterkant.
  • Herhaling-trainingsplannen maken voor: korte service backhand; hoge service backhand; drives.


Lees verder: Uitgangspunten jeugdcomp.training.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email