Basis enkelspeltactiek: slagrichting

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Uitleg van basis-patronen in tactiek enkelspel, zodat de spelers een plan hebben in hun enkelspel en kunnen variëren.

Beginsituatie

Enkelspel op hele (en als het te druk is: halve) baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

  1. Speel niet steeds dezelfde slag.
  2. Keer steeds naar je basispositie terug.
  3. Speel je tegenstander uit de basis, dus naar de hoeken.

Fysieke voorwaarden

Geen

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: een simpele tactiek

We willen voorkomen dat je in het enkelspel voortdurend dezelfde slag (hard achterin) speelt. Tijd voor een simpele tactische regel: sla niet meer dan 2x achter elkaar diep, daarna moet het kort.

Oefening:
We oefenen in het enkelspel, de uitvoerder is de serveerder, die probeert het patroon: hoog, nog 's hoog en dan kort uit te voeren.
De ander mag van alles terugspelen, maar niet scherp, want het gaat erom dat de serveerder in dat patroon kan komen en dat zo lang mogelijk vol houdt.

Wissel na 3 of 4 minuten.

Verlichten door de aangever moet alles makkelijk terug slaan.
Verzwaren door de aangever moet juist moeilijker terug slaan.
Dit kan ook met de regel voor de aangever: eerste 3 slagen makkelijk terug, dan moeilijker en dan op wedstrijdniveau.

Variatie: de aangever speelt ook een patroon.

Variatie: Omgekeerd patroon: kort, nog 's kort en dan moet het hoog.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: een simpele tactiek

De instructie en oefening is gelijk als in het eerste tijdvak bij de meerderejaars, alleen dan moet de aangever alle slagen makkelijk teruggeven.

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen enkelpartijtjes met de regel: je mag niet 3x achter elkaar hoog, of achter elkaar kort slaan.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen enkelpartijtjes met de regel: je mag niet 3x achter elkaar hoog, of achter elkaar kort slaan.

Meerderejaars: Spreiden

We gaan onze slagen spreiden over de baan, zodat je tijdens de wedstrijd makkelijker naar een onverwachte hoek kan spelen.

Oefening:
Enkelspel, liefst op hele baan.

De uitvoerder (=serveerder): Je slaat al je slagen volgens een vast patroon 'met de klok mee':
1e naar rechts achter
2e naar rechts voor
3e naar links voor
4e naar links achter

De aangever slaat alles gemakkelijk terug. Doel is zo lang mogelijk de rally vol te houden.

Verzwaren: de aangever mag scherper terug slaan.

Wissel na 3 min.

Variatie:
De aangever slaat óók volgens hetzelfde vaste patroon alles terug.

Afsluiten met enkelpartijtjes met de regel: je moet een vast patroon volgen, of met de klok mee, of tegen de klok in.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Herhaling hoge service forehand.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email