Basis dubbeltactiek: slagrichting

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Het toepassen van de basisregels dubbel voor gevorderden, zodat de spelers weten waar ze naar toe moeten slaan in het dubbelspel.

Beginsituatie

Dubbelspel op hele baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

  1. Als je tegenstander voor-achter staat, moet jouw slag naar de zijkant.
  2. Als je tegenstander side-by-side staat, moet jouw slag of voorin, of achterin komen.

Fysieke voorwaarden

1 begeleider per baan. Het is voor jeugdspelers lastig om bij elkaar de tactische regels te controleren in de wedstrijdjes. Daarom is bij deze training extra assistentie nodig, bv. van ouders met badmintonervaring.

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: Dubbeltactiek waar moet je naar toe slaan - deel 1

De regel is eenvoudig: Als je tegenstander voor-achter staat, moet jouw slag naar de zijkant.

Oefening:
De serverende partij is de aangever: zij moeten in de aanvalspositie voor-achter blijven staan gedurende de rally. Dat betekent dus ook: kort serveren.
De ontvangende partij zijn de uitvoerders. Zij moeten al hun slagen mikken naar de zijkanten.

De service rouleert tussen de spelers met de klok mee. Je speelt altijd drie services achter elkaar. Als het bij de service al fout gaat, mag je nog een keer extra proberen.

Verlichten:
De aangevers mogen niet met 2 voeten over de middenlijn, dus er moet altijd 1 voet op die lijn achterblijven als je naar links of rechts gaat.

Verzwaren:
De aangevers mogen alleen aanvallende slagen spelen: strak en/of kort. (dat volgt uit hun positie, maar dat moet hen wel worden verteld.)
De aangevers mogen ook een hoge service spelen, maar - voor de oefening - moeten ze toch naar de voor-achter positie.

Meerderejaars: Dubbeltactiek waar moet je naar toe slaan - deel 2

De tweede regel is: Als je tegenstander side-by-side staat, moet jouw slag of voorin, of achterin komen.

Oefening:
De serverende partij is opnieuw de aangever: zij moeten in de verdedigende positie side-by-side blijven staan gedurende de rally. Dat betekent dus ook: hoog serveren.
De ontvangende partij zijn de uitvoerders. Zij moeten al hun slagen mikken naar de voorkant, ├│f helemaal achterin.

De service rouleert tussen de spelers met de klok mee. Je speelt altijd drie services achter elkaar. Als het bij de service al fout gaat, mag je nog een keer extra proberen.

Verlichten:
De aangevers mogen 1 voet niet bewegen, die zit 'vast' (zodat ze niet bij goed geplaatste slagen kunnen komen).

Verzwaren:
De aangevers mogen alleen verdedigende slagen spelen: hoog. (dat volgt uit hun positie, maar dat moet hen wel worden verteld.)
De aangevers mogen ook een korte service spelen, maar - voor de oefening - moeten ze toch naar de voor-achter positie.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: dubbel slaan

De instructie is gelijk als in het eerste tijdvak bij de meerderejaars. Alleen de oefening is versimpeld: de serverende team moet kort serveren (en dus voor-achter blijven staan) en de retournerende team moet de return naar de zijkant toespelen.
En daarna uitspelen van het punt.

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met elkaar controleren (liefst met extra ouders) op de slag-regels voor dubbeltactiek.
Met het bonuspunt-systeem, lekker veel wisselen.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met elkaar controleren (liefst met extra ouders) op de slag-regels voor dubbeltactiek.
Met het bonuspunt-systeem, lekker veel wisselen.

Meerderejaars: de 4 tactische regels in de hele rally

In de afgelopen twee trainingen hebben we deze regels geoefend:

  • Als je een verdedigende slag speelt, moet je naast elkaar gaan staan.
  • Als je een aanvallende slag speelt, ga je naar voor-achter.
  • Als je tegenstander voor-achter staat, moet jouw slag naar de zijkant.
  • Als je tegenstander side-by-side staat, moet jouw slag of voorin of achterin komen.

Eerst even droog oefenen:
Vier spelers op de baan, geen shuttle. In plaats van echt slaan, roep je je slag.
Daarbij passen alle spelers de bovenstaande regels toe.
Een begeleider is nodig, in ieder geval om het proces te begeleiden. Doorgaans ontstaan er snel discussies en dan moet iemand kunnen teruggrijpen op die basisregels.

Verzwaren door de spelers een tijdslimiet te geven (begin met 3 seconden), daarna twee seconde en misschien zelfs 1 seconde. Dit versnellen is nodig, omdat in een echte partij je doorgaans 1 seconde bedenktijd maximaal hebt.

En dan een shuttle erin gooien en dat toepassen in een gespeeld punt.
De service rouleert tussen de spelers met de klok mee. Je speelt altijd drie services achter elkaar. Als het bij de service al fout gaat, mag je nog een keer extra proberen.

Dit kan je laten doorgaan in een partijtje.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Basis enkelspeltactiek: slagrichting.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email