Basis hoge service forehand

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Het aanleren van de hoge service forehand, zodat de speler in het enkelspel meteen de tegenstander achterin weet te krijgen.

Beginsituatie

Enkelspel op hele baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. grip: basisgrip: geen mattenkopper of rechte wijsvinger.
 2. hoge en diepe service
 3. bij tijdvak 3: de aanloop naar de korte service is gelijk aan die van een hoge.

Fysieke voorwaarden

Koker per tweetal
4 Markers / hoepels per baan

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: hoge service forehand

Uitleg van de hoge service:

 • basisgrip: geen mattenkopper of rechte wijsvinger.
 • Shuttle als beker vasthouden.
 • Positie voeten: linkervoet wijst de richting aan, rechtervoet dwars voor stabiliteit.
 • Baan moet hoog & ver. Dat bereik door de shuttle laag te pakken, naar voren te bewegen en na de slag doorzwaaien tot over je schouder.

Oefening:
Markeer doelgebied in tramrails achterin het servicevak met hoepels of markers.
Geef ieder stel 1 koker en laat ze continu naar elkaar hoog serveren (geen rally!).
Je scoort een punt als die in de tramrails komt, en dubbele punten als die in het doelgebied komt.

Wissel van kant (links/rechts)

Assistenten:
Extra tips als dit allemaal goed gaat:

 • Draai je heupen in de slag
 • Gebruik je pols voor extra power.
 • Gooi de shuttle iets naar voren.
 • Stimuleer een hoge baan van de shuttle.

Verlichten door doelgebied groter te maken.
Verzwaren door alleen het doelgebied als punt te laten tellen.

Geen variaties, maar snel door naar:

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: hoge service forehand

De instructie en oefening is gelijk als in het eerste tijdvak bij de meerderejaars, alleen moet het doelgebied groter.

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen enkelpartijtjes halve baan met verplicht hoog serveren.
Als je 5 punten achter staat, mag de tegenstander alleen kort retourneren.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen enkelpartijtjes halve baan met verplicht hoog serveren.
Als je 5 punten achter staat, mag de tegenstander alleen kort retourneren.

Meerderejaars: ook kort kunnen serveren

Om de tegenstander te verrassen, moet je ook doen alsof je een hoge service gaat spelen, maar de shuttle dan toch voorin in het servicevak plaatsen
Uitleg van de Korte service - forehand:

 • Korte zwaai maken, meer met gebogen arm en minder snel als bij de hoge service.
 • De shuttlebaan is zo dat het hoogste punt net boven het net is.
 • De shuttle landt net na de voorste servicelijn.

Oefening:
Elke speler serveert kort vanuit een aanloop alsof je hoog serveert.

Variatie: De uitvoerder speelt afwisselend een korte of hoge service.

Variatie: Toepassen in wedstrijdjes halve baan.

Extra variatie: Bij de service staat de retourneerder met 1 voet vast in het midden van de serveervak en moet proberen zonder die voet te bewegen, toch terug te slaan. Als de serveerder goede services slaat, lukt dat niet...

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Basis dropshot forehand.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email