Jeugdcompetitietraining

De jeugdcompetitietraining is op vrijdag in de Safari-hal van 18:00 tot 19:30. De training wordt gegeven door een team van trainers en assistenten en volgt dit jaarplan.

De training is voor kinderen die deelnemen aan de jeugdcompetitie. De jeugdcompetitiespelers hebben dan hun reguliere training in plaats van de zaterdagtraining.

De training staat ook open voor ambitieuze kinderen die nog geen competitie spelen, maar wel op dat niveau kunnen en willen badmintonnen. Overplaatsing van de zaterdag naar de vrijdag gebeurt in overleg met de jeugdcommissie.

Omdat de competitietraining meer begeleiding kent en langer duurt dan de zaterdagtraining, zijn er extra kosten aan de competitietraining verbonden.Lees verder: BSU-training.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email