Herhaling net kill

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Aanleren van de techniek van de forehand en de backhand net kill, zodat een speler een afmaak-kans bij het net ook af maakt.

Beginsituatie

Enkelspel op halve baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. Grip: basisgrip / backhand
 2. Plaats van raken is boven de netband & dichtbij het net.
 3. Je voet wijst in richting shuttle.
 4. De slag is een korte tik, niet doorzwaaien.
 5. De slag gaat meteen naar beneden.
 6. Starten vanuit een brede splitstep.

Fysieke voorwaarden

1 koker per duo

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: Net kill loop- en slagtechniek

Voorbereiding:

 • Je start vanuit de basispositie.
 • Brede splitstep en dan een uitvalspas.
 • Racketvoering is hoog: blad op net-hoogte of hoger.
 • Je houdt je racket in de verkorte basisgrip vast en iets gedraaid om rechtuit te kunnen spelen.
 • Je arm iets gebogen. Balansarm gaat ook omhoog.

Uitvoering is een hold & hit beweging:

 • Eigenlijk géén achterzwaai, maar je houdt je racket stil rechtop voor je in een ontspannen grip.
 • De pols gehoekt naar achteren.
 • Het raakpunt is zo hoog mogelijk, maar i.i.g. ruim bóven de netband
 • De slag is een korte tik, abrupt stoppen om contact met het net te voorkomen. Je haalt de kracht/snelheid van de slag vooral uit een knijpbeweging van je hand.
 • De shuttlebaan is neerwaarts, gericht op scoren in het middenveld.

Bij de backhand:

 • Je houdt je racket in de verkorte duimgrip vast en iets gedraaid om rechtuit te kunnen spelen.
 • Maak in de slag gebruik van verkorte onderarmrotatie.

Oefening:
Aangooier heeft 6 shuttles.
Uitvoerder staat in de basispositie.
Aangooier gooit onderhands een (iets te hoge) net drop naar de forehand van de uitvoerder.
Uitvoerder maakt een splitstep & uitvalspas en speelt een forehand net kill.
Uitvoerder gaat terug naar de basispositie.

Als de shuttles op zijn: wissel

Verlichten: wachten met aangooien tot de uitvoerder klaar staat.
Verzwaren: in hoger tempo aangooien.

Elke speler voert de oefening eerst 2x op zijn forehand uit.
Variatie: elke speler 2x op de backhand.
Variatie: 1 rijtje van 6 waarbij de aangooier om en om naar de forehand en backhand aangooit.
Variatie: Aangooier kiest forehand of backhand

Assistenten: Als de uitvoerder toch doorzwaait: iets dichter bij het net (laten) aangooien.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: Net kill slagtechniek

De instructie en oefening is gelijk als in het eerste tijdvak bij de meerderejaars, alleen zonder de looptechniek, laten we de speler al bij het net staan.

Verzwaren door alsnog het lopen vanuit de basispositie mee te nemen.

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen enkelpartij met regel: tenminste 50% korte service. Als je kort serveert moet de return ook kort zijn en kan de serveerder dus een net kill proberen. Deze regel vervalt voor de speler die 3 of meer punten achter staat.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met regel: tenminste 50% korte service. Als je kort serveert moet de return ook kort zijn en kan de serveerder dus een net kill proberen. Deze regel vervalt voor de speler die 3 of meer punten achter staat.

Meerderejaars: Net kill in slagenwisseling

Oefening:
Uitvoerder heeft 6 shuttles in de buurt.
Uitvoerder serveert kort
Aangever speelt een te hoge korte return naar de forehand kant van de uitvoerder
Uitvoerder speelt een net kill.
GEEN Rally.

wissel als de shuttles op zijn.

Elke speler voert de oefening eerst 2x naar de forehand uit
Variatie: elke speler 2x naar de backhand
Variatie: aangever kiest forehand of backhand

Variatie: nu in wedstrijdvorm:
shuttles naar de kant, en nu speel je steeds een punt met 1 shuttle: kort serveren, korte return en dan als het kan een net kill, en anders een drop of iets anders, en je speelt het punt uit.

Eventueel met partijtje, waarbij de verplichting om kort te retourneren vervalt als je 3 punten achter staat.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Herhaling drives.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email