Herhaling hoge service forehand

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Het herhalen van de hoge service forehand, zodat de speler in het enkelspel meteen de tegenstander achterin weet te krijgen.

Beginsituatie

Enkelspel op hele baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. grip: forehand grip: geen mattenkopper of rechte wijsvinger.
 2. hoge en diepe service
 3. bij tijdvak 3: de aanloop naar de korte service is gelijk aan die van een hoge.

Fysieke voorwaarden

Koker en twee markers (of hoepels) per tweetal.

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: hoge service forehand

Uitleg van de hoge service:

 • basisgrip: geen mattenkopper of rechte wijsvinger.
 • Shuttle als beker vasthouden.
 • Positie voeten: linkervoet wijst de richting aan, rechtervoet dwars voor stabiliteit.
 • Baan moet hoog & ver. Dat bereik door de shuttle laag te pakken, naar voren te bewegen en na de slag doorzwaaien tot over je schouder.

Extra tips als dit allemaal goed gaat:

 • Gooi de shuttle iets naar voren.
 • Draai je heupen in de slag
 • Gebruik je pols voor extra power.

Oefening:
Markeer een doelgebied in de achter-tramrails van ong. 75 cm aan weerszijden tegen de middenlijn aan. Geef iedere speler 3 shuttles en laat ze continu naar elkaar hoog serveren (cross, geen rally!).
Je scoort een punt als die in de tramrails komt, en dubbele punten als die in het doelgebied komt.

Wissel van kant (links <--> rechts).

Geen variaties, maar snel door naar een tweede oefening:
1 shuttle, de rest kan aan de kant.
Uitvoerder speelt een hoge service (cross).
De aangever retourneert volgens de regels: bij een te korte service (niet in de tramrails): een smash. Als de service wel diep is, kies uit: een clear of een drop shot.
En maak de rally af met alleen cross-slagen.

Wissel van kant (links <--> rechts).

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: hoge service forehand

De instructie en oefening is gelijk als in het eerste tijdvak bij de meerderejaars, alleen is de uitvoering NIET cross, maar rechtuit op een halve baan. (dus ook geen wissels).

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen enkelpartijtjes halve baan met verplicht hoog serveren.
Als je 5 punten achter staat, mag de tegenstander alleen kort retourneren.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen enkelpartijtjes halve baan met verplicht hoog serveren.
Als je 5 punten achter staat, mag de tegenstander alleen kort retourneren.

Meerderejaars: ook kort kunnen serveren

Om de tegenstander te verrassen, moet je ook kort kunnen serveren. Je doet alsof je een hoge service gaat spelen, maar plaatst de shuttle dan toch voorin in het servicevak.
Uitleg van de Korte service - forehand:

 • De voorbereiding is gelijk aan een hoge service.
 • Het verschil komt pas bij de zwaai naar voren, die is met een meer gebogen arm en minder snel als bij de hoge service (en ook korter doorzwaaien).
 • De shuttlebaan is zo dat het hoogste punt net boven het net is.
 • De shuttle landt net na de voorste servicelijn.

Oefening:
Elke speler serveert kort (cross) vanuit een voorbereiding alsof je hoog serveert.
max 3 min
Wissel van kant (links <--> rechts)

En dan door naar deze oefening:
De uitvoerder speelt afwisselend een korte of hoge service.
De retourneerder staat met 1 voet vast in het midden van de serveervak en moet proberen zonder die voet te bewegen, toch terug te slaan. Als de serveerder goede services slaat, lukt dat niet...

Wissel van rol

Variatie: wissel van kant

Daarna: toepassen in wedstrijdjes halve baan cross.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Herhaling drop shot.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email