Herhaling netdrop en steek

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Het verdiepen van de techniek van de netdrop, nu met de steek erbij, en voor de meerderejaars ook de backhand, zodat de speler een korte en scherpe netdrop kan spelen die lastig is te retourneren.

Beginsituatie

Enkelspel op halve baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. grip: basisgrip
 2. Racket rechtuit houden.
 3. Slaan met weinig beweging.
 4. Steek resulteert in tollende shuttle.

Fysieke voorwaarden

1 koker per tweetal bij de eerste-/tweedejaars.

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: forehand netdrop en steek

Uitleg van de loop- en slagtechniek van de netdrop:

 • Split step, waarbij je de linkervoet iets eerder landt, zodat je meteen naar rechts beweegt.
 • Vanuit de split step naar uitvalspas met je rechtervoet.
 • Je tenen wijzen (globaal) in de looprichting.
 • Hanteer de basisgrip.
 • Je rechterarm bijna maar niet helemaal strekken (je lichaam moet niet te dicht bij de shuttle komen)
 • Je gebruikt je andere arm als balans en strekt die ook op het moment dat je je rechterarm strekt.
 • Je racket rechtuit houden.
 • De shuttle zo hoog mogelijk pakken
 • De slag is een korte duwbeweging door het strekken van je licht gebogen
  rechterarm
 • Je racket (pols) zo minimaal mogelijk bewegen, zodat de shuttle nét over het net gaat.
 • Meteen na de slag terugveren vanuit de uitvalspas
 • Een korte herstelchassé terug naar basispositie.

En meteen ook de uitleg van de loop- en slagtechniek van de netdrop backhand:

 • Vanuit een actieve basishouding
 • Split step, waarbij de rechtervoet iets eerder landt, zodat je meteen naar links beweegt.
 • Als je een grotere afstand moet afleggen, pas je de kruispas toe
 • Daarna uitvalspas met je rechtervoet.
 • Je tenen van je rechtervoet wijzen (globaal) in de looprichting.
 • Hanteer een basisgrip of een duimgrip.
 • Hoge racketvoering.

Uitvoering:

 • Je rechterarm bijna maar niet helemaal strekken (je lichaam moet niet te dicht bij de shuttle komen).
 • Je gebruikt je andere arm als balans en strekt die ook op het moment dat je je rechterarm strekt.
 • Je racket rechtuit houden.
 • De shuttle zo hoog mogelijk pakken.
 • De slag is een korte duwbeweging door het strekken van je licht gebogen rechterarm
 • Je racket (pols) zo minimaal mogelijk bewegen, zodat de shuttle nét over het net gaat.

Oefening:
Twee spelers spelen een rally met alleen netdrops (alleen het voorveld is in).
Zorg ervoor dat zowel de forehand als de backhand aan bod komt.

Wissel van tegenstanders elke 3 min.

Variatie: in wedstrijdvorm.
Variatie: met de regel: de netband raken, waarbij de shuttle wel eroverheen gaat, telt meteen voor 3 punten.
Variatie: met vlinder, dus: lob, dropshot, netdrop, lob, dropshot, netdrop, etc.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: netdrop & steek

De instructie is gelijk als in het eerste tijdvak bij de meerderejaars, begin alleen met de forehandkant.

En de oefening is ook anders:
De aangever heeft alle shuttles van een koker en gooit onderhands kort aan naar de forehand van de uitvoerder.
De uitvoerder start vanuit de basispositie, slaat een netdrop en keert weer terug. Geen rally!

Wissel van rol als de shuttles op zijn.

Verlichten door hoger aan te gooien, in lager tempo of door alvast bij het net gaan staan.
Verzwaren door scherper aangooien in hoger tempo.

Variatie: Instructie en oefenen met de backhand.

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen enkelpartijtjes met de regel: een punt voorin die je maakt na een netdrop telt voor 3.
Ofwel met het bonuspunt-systeem, of met de regel dat als je 5 punten achter staat, de regel voor jou niet meer geldt.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met de regel: een punt voorin (niet de service) telt voor 3.
Ofwel met het bonuspunt-systeem, of met de regel dat als je 5 punten achter staat, de regel voor jou niet meer geldt.

Meerderejaars: de steek

De steek forehand en backhand:

 1. Je speelt hem met de basisgrip (ook de backhand-kant) met de toppen van je vingers.
 2. Je pakt de shuttle vlak onder het net (tot max 15 cm).
 3. Je veegt met je racket, zodat de shuttle begint te tollen.

Oefening:
De aangever heeft alle shuttles van een koker en gooit onderhands kort aan naar de forehand van de uitvoerder.
De uitvoerder start vanuit de basispositie, slaat een steek en keert weer terug. Geen rally!

Wissel van rol als de shuttles op zijn.

Variatie: en nu de backhand.

Variatie: wedstrijdjes, waarbij je als de shuttle hoog genoeg is, een steek probeert.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Herhaling smash.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email