Herhaling smash return

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Herhalen van de techniek van de smash-return een verzamelnaam voor de mogelijke antwoorden op een smash. Doel is om te leren dat je in antwoord op een smash van de tegenstander, toch weer het initiatief terug kan krijgen.

De voorbereiding is voor alle smash-returns hetzelfde, de slagen niet. In oplopende moeilijkheidsgraad zijn dat: simpelweg tegenhouden, een netdrop naar de zijkant, een lift of een drive die de aanval overneemt.

Beginsituatie

Enkelspel op halve baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. Actief op de voorvoet staan, blijf bewegen/split step op het moment dat de smash wordt geslagen
 2. Neutrale grip en racket rechtuit houden
 3. Een stap achter de basispositie klaarstaan
 4. Voorovergebogen voor de slagkracht

Fysieke voorwaarden

Liefst 2 kokers per tweetal dat instructie krijgt.

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen met in ieder geval veel arm-bewegingen.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: Smash return: drop

Uitleg voorbereiding:

 • Je positie t.o.v. het net is een stapje verder van het net dan normaal. Omdat je bij een smash tijd nodig hebt om te reageren. Als je tegenstander toch een drop shot slaat vanuit het achterveld, is er in principe tijd genoeg om naar voren te gaan.
 • Je houdt je lichaam laag met doorgebogen knieën, zodat je snel kan bewegen en je bovenlichaam minder vatbaar is voor een 'smash op het lichaam'.
 • Je houdt je racket recht ver vóór je lichaam in een neutrale stand, zodat je zowel snel naar je forehand, als naar je backhand kan.
 • Je voert een splitstep uit op het moment dat je tegenstander slaat.

En dan de netdrop:

 • Dat is simpelweg tegenhouden, net genoeg zodat de shuttle over het net gaat.
 • Een cross drop is voor de smasher de meest ongemakkelijke return. Uitvoeren door gebruik de hoek van het blad om naar een hoek te spelen.

Oefening:
Er zijn 2 aangevers: de eerste aangever heeft 6 shuttles en staat naast de uitvoerder in de tramrails, achter de servicelijn. Hij speelt een hoge, niet diepe service naar de tweede aangever.
De tweede aangever staat aan de andere kant van het net en speelt een smash naar de backhand-kant van de uitvoerder.
De uitvoerder retourneert met een netdrop.

Wissel als de shuttles op zijn.

Een assistent of heel vaardige speler kan ook direct aangeven door bij het net te staan, naar jezelf op te gooien en een forehand slag (geen smash, gewoon strak) bovenhands uitvoeren die strak op kniehoogte bij de uitvoerder uit moet komen. Omdat je zo dicht bij het net staat, is het effect voor uitvoerder alsof je een smash slaat. (dit werkt niet met de multifeeder, omdat je steeds bovenhands moet slaan.)

Als het aangeven niet lukt, dan is aangooien (kurkje naar voren, wijsvinger aan de achterkant) een goed alternatief, eventueel kan de speler zelfs vóór het net staan.

Verzwaren door sneller/strakker aan te slaan.
Verlichten door minder snel aan te slaan.

Variant: geef aan naar de forehand-kant.

Variant: ronde met cross gespeelde return, dus richting tramrail. Eerst forehand, daarna backhand.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: smash return met drop

Instructie is gelijk aan de eerste tijdvak, alleen hier is de oefening altijd met aangooien (of assistenten). Halverwege overgaan naar korte partijes enkelspel, zoals hieronder.

Meerderejaars: wedstrijdjes enkelspel

Regel: je moet hoog serveren en de service return moet een smash zijn.
Met bonuspuntensysteem of dat deze regel niet meer geldt als je 5 punten achter staat.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: wedstrijden met bonuspunten

We spelen dubbelpartijtjes met de regel: je moet hoog serveren en return moet smash zijn.
Met bonuspuntensysteem of dat deze regel niet meer geldt als je 5 punten achter staat.

Meerderejaars: Smash return met lob

Uitleg: een lob is een return met de minste risico's. Je moet natuurlijk wel de tijd hebben om een achterzwaai te kunnen maken.

Uitvoering:

 • Rechterarm maakt een korte felle achterzwaai (vóór je lichaam) met naar achter gehoekte pols.
 • Shuttle onderhands slaan en pols naar voren bewegen.
 • Arm helemaal doorzwaaien naar boven.

Oefening:
Of zoals in het eerste tijdvak. Meer vaardige spelers mogen een doorlopende uitvoering proberen:
De uitvoerder serveert, aangever smasht, uitvoerder speelt lob.
Als het lukt speelt de aangever meteen weer een smash, en anders eerst een tussenslag.
De smasher moet eerst naar de forehand-kant smashen.
Variant: naar de backhand-kant.

Meerderejaars: Smash return met drive

Uitvoering: als de smash wat hoger op je afkomt, kan je de aanval overnemen door zelf een drive te slaan.

Oefening: de aangever moet nu 'te hoge' smashes aangeven naar forehand.

Variatie: naar backhand
Variatie: aangever mag kiezen forehand/backhand en hoog/laag.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Herhaling net kill.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email