Herhaling clear forehand

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Herhalen van de techniek van de clear, de grip, de slag en de looptechniek vanuit de basispositie, zodat de speler een hoge en diepe clear kan spelen die de tegenstander echt naar achteren dwingt.

Beginsituatie

Enkelspel op halve baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. basisgrip.
 2. Splitstep en chassé naar achteren.
 3. Balansarm gebruiken.
 4. Hoog pakken in de sweetspot van je racket.
 5. Hoge slag spelen, doordat je de shuttle bóven je raakt.

Fysieke voorwaarden

Koker per instructiebaan.

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: Clear loop- en slagtechniek

We volgen de voorbereiding voor gevorderden, maar dan zónder shuttle:

 • Vanuit een actieve basishouding
 • Splitstep
 • Draai je lichaam rechtsom, rechtervoet naar achteren. Chassé naar achteren.
 • Breng je gewicht op je rechterbeen en buig die door (aanspannen).
 • Je tenen van de rechtervoet wijzen méér dan 90 graden t.o.v. de shuttlebaan, zodat je kan remmen & afzetten.
 • De rechterelleboog hoger dan de schouder bij de achterzwaai.
 • De linkerarm wijst richting de aankomende shuttle.
 • Rechterschouder wijst naar achteren, linkerschouder wijst naar het net (indraaien).
 • Pols gehoekt achterover tijdens de achterzwaai.
 • Strek je rechterbeen.
 • Rechterarm zo hoog mogelijk uitstrekken.
 • Na de fake slag je racket doorzwaaien.
 • In de slagbeweging, beweegt je lichaam al naar voren, die beweging voort zetten.
 • En na de slag terug in twee/drie stappen naar de basispositie.

Eerst stap voor stap uitvoeren
Daarna in 1 vloeiende uitvoering
Daarna herhalen in 3 series van 3 herhalingen.

Oefening:
De service is hoog achterin, daarna over en weer een clear spelen.
Waarbij je na je slag tenminste 1 stap naar de basispositie doet.
Starten op halve baan.

Verlichten door dichter bij elkaar laten staan.
Verlichten doordat assistenten aangeven naar 2 of meer spelers.
Verzwaren door stimuleren richting de tramrails achterin te slaan.

Variatie: cross
Variatie: cross vanaf het vak ernaast (wissel met je buren)

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: Clear slagtechniek

Uitleg: van alles wat er valt te vertellen over de clear, focussen we op:

 • basisgrip
 • De linkerarm wijst richting de aankomende shuttle.
 • Rechterschouder wijst naar achteren, linkerschouder wijst naar het net (indraaien).
 • Pols gehoekt achterover tijdens de achterzwaai.
 • Je racket zo losjes mogelijk vasthouden.
 • Rechterarm zo hoog mogelijk uitstrekken.
 • De shuttle hoog boven je schouder pakken.
 • De bladstand is iets achterover, zodat de shuttle een hoge baan beschrijft.
 • Doorzwaaien helemaal naar links onder, langs je linkerknie.
 • Je lichaam ook doordraaien, je rechterschouder eindigt voor, je linkerschouder wijst dus naar achter.

Oefening:
De service is hoog achterin, daarna over en weer een clear spelen.

Verlichten door dichter bij elkaar laten staan.
Verlichten doordat assistenten aangeven naar 2 of meer spelers.
Verzwaren door stimuleren richting de tramrails achterin te slaan.

Variatie: cross
Variatie: cross vanaf het vak ernaast

Variatie als een assistent aangeeft:
2, 3 of 4 spelers staan in een rijtje achter elkaar en gaan na de slag naar voren en opzij om weer achteraan aan te sluiten.
Variatie als een trainer aangeeft: na de clear achterin, kan de aangever een korte slag geven, die dezelfde speler dan terug slaat, voordat hij weer in het rijtje aansluit.

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen enkelpartijtjes met verplicht een hoge service, die standaard met een clear moet worden geretourneerd. Je krijgt extra punten als je in de achtertramrails een punt maakt.
Ofwel met het bonuspunt-systeem, of met de regel dat als je 5 punten achter staat, de regel voor jou niet meer geldt.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen enkelpartijtjes met verplicht een hoge service, die standaard met een clear moet worden geretourneerd. Markeer een 'achterveld' met markers: je krijgt extra punten als je in dit veldgedeelte een punt scoort.
Ofwel met het bonuspunt-systeem, of met de regel dat als je 5 punten achter staat, de regel voor jou niet meer geldt.

Meerderejaars: Clear in doorlopende oefening

Met de clear overhead uitgevoerd: dus als je een hoge slag op je backhand krijgt, sla je alsnog met je forehand.

Oefening:
Halve vlinder met clear (1 speler blijft achterin, de ander gaat naar achter en naar voren)
De slag-volgorde is:

 1. een hoge service
 2. een clear
 3. een drop shot naar de forehand-kant van de uitvoerder
 4. een lob naar de backhand-kant van de uitvoerder
 5. een clear
 6. etc. etc.

Variatie: volledige vlinder met clears: hoog - hoog - kort
De slag-volgorde is:

 1. een hoge service
 2. een clear
 3. een clear terug
 4. een drop shot
 5. een lob
 6. een clear
 7. een clear terug
 8. etc. etc.

Variatie: een speler blijft achterin en speelt soms een clear soms kort.
Variatie: cross uitgevoerd.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Herhaling services backhand.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email