De vereniging

OSM
OSM Badminton
Postadres: P.C. Hooftstraat 41, 3601 SR Maarssen
Telefoon: 06-41556704
KVK-nummer: 40.477695
IBANnummer: NL11INGB0003534502 (t.n.v. OSM Badminton, Maarssen)


De vereniging OSM Badminton is op 27 mei 1975 opgericht en kent een rijke clubhistorie. Bijzondere prestaties van onze leden staan in de Hall of fame.


OSM Badminton heeft een bestuur, een algemene ledenvergadering (ALV) en een aantal commissies:
- de jeugdcommissie
- de technische commissie
- de redactiecommissie
- de kascontrolecommissie.
Elk lid van de vereniging kan deelnemen in het bestuur, de ALV en de commissies.


En last but not least heeft de club een groot aantal trainers.


Via de contactpagina kunt u contact zoeken met een van de commissie- en kaderleden.


Lees verder: Clubhistorie.