Overhead-slagen

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Het oefenen van de overhead clear/smash/dropshot. De looptechniek is erg lastig. Bij de meerderejaars doen we hem helemaal met de wisselsprong, bij de eerstejaars alleen het indraaien.

Beginsituatie

Enkelspel op halve baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. Extreem indraaien, zodat je rug richting de tegenstander draait.
 2. Bij meerderejaars: met wisselopsprong.
 3. Overhead slaan, dus je slagarm gaat over je hoofd heen.
 4. Lichaam moet meebuigen in de slag.

Fysieke voorwaarden

2 kokers per tweetal.

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: overhead dropshot

Uitleg van de overhead dropshot.
De looptechniek wordt hier precies uitgelegd:

Voorbereiding:

 • Basisgrip.
 • Vanuit een actieve basishouding voer je eerst een split step uit, die je eindigt met een extreme afzet met je rechterbeen en je start een sprong naar links achter (je backhandkant).
 • In de sprong draai je je lichaam: je heupen gaan méér dan 90 graden rechtsom, je bovenlichaam blijft op 90 graden hangen (schouders staan precies voor-achter, zodat je optimaal kan slaan).
 • Je linkervoet landt het eerst, maar je brengt je gewicht meteen op je achterste rechtervoet en zet weer flink af voor de wisselopsprong.
 • Je tenen van de rechtervoet wijzen méér dan 90 graden t.o.v. de shuttlebaan, zodat je kan remmen & afzetten.
 • In de wisselopsprong draait je lichaam weer terug richting de shuttle.

Uitvoering van de slag:

 • Vanuit de voorbereiding wijst je balansarm richting de aankomende shuttle.
 • Je rechterelleboog zo ver mogelijk achter je rug brengen.
 • Pols gehoekt achterover tijdens de achterzwaai.
 • Je racket zo losjes mogelijk vasthouden.
 • Achterzwaai eindigt achter je rug en gaat daarna fel & snel langs de linkerkant van je hoofd (around the head) naar voren. Dit vereist enige lenigheid, want je rug roteert onder een hoek.
 • Je strekt je balansarm uit weg van je lichaam, naar links onder.
 • Rechterarm zo hoog mogelijk uitstrekken.
 • De shuttle hoog en links van je linkerschouder pakken.
 • Tijdens het raakmoment strek je je pols.
 • Doorzwaaien helemaal naar links onder, langs je linkerknie.
 • Je lichaam ook doordraaien, je rechterschouder eindigt voor, je linkerschouder wijst dus naar achter.

In de slagbeweging, beweegt je lichaam al naar voren, die beweging voort zetten.

Oefening 1:
Eerst de looptechniek 'droog' en stap voor stap oefenen.

Oefening 2:
De aangever heeft de shuttles en slaat een korte slag naar de forehand (haalbaar!) naar de uitvoerder.
De uitvoerder slaat normaal terug en gaat naar de basispositie enkelspel.
De aangever slaat hoog achterin naar de backhand van de uitvoerder.
En de uitvoerder slaat eerst een overhead dropshot.
De aangever speelt die meteen terug naar een haalbare korte slag op de forehand, etc.

Na 12 rally's: wissel.

Verlichten door hoger of minder diep aan te geven.
Verzwaren door dieper, in hoger tempo of wat strakker aan te geven.

Variatie: de aangever kiest om soms een tweede korte slag te spelen. Zo moet de uitvoerder bij de splitstep ook soms naar voren.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: overhead

Bij de eerstejaars is de loopbeweging véél simpeler. De uitvoerder staat klaar met de voeten naast elkaar op de basispositie enkelspel halve baan, maar dan al wat meer naar achteren.
Hij maakt een split step met de draai naar rechts, en slaat een dropshot around the head.

Oefening: De aangever heeft 6 (of 12) shuttles en geeft aan met een hoge service naar de backhandkant van de uitvoerder.
De uitvoerder slaat een overhead drop shot.
Geen rally, wissel als de shuttles op zijn.

Variatie: clear spelen.

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen enkelpartijtjes met de opdracht: korte service en die beantwoorden met een lob naar de backhandkant achterin.
Ofwel met het bonuspunt-systeem, of met de regel dat als je 5 punten achter staat, de regel voor jou niet meer geldt.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met de opdracht: korte service (de partner moet midden achterin klaar staan) en die beantwoorden met een lob naar de backhandkant achterin.
Of, als dit niet werkt: je moet hoog serveren naar de backhandkant van de ontvanger, en die moet starten met 1 voet op de lijn aan zijn forehandkant.

Ofwel met het bonuspunt-systeem, of met de regel dat als je 5 punten achter staat, de regel voor jou niet meer geldt.

Meerderejaars: overhead clear en smash

Oefening:
Zoals in eerste tijdvak, maar nu met het spelen van een clear, dus volle kracht en met ontspannen grip, en knijpen bij de slag.

Oefening:
Dezelfde oefening, maar nu minder ver aangeven, zodat de uitvoerder een overhead smash kan spelen. Let op: dit is dan met aangepaste (iets gedraaide) grip.

Variatie: de uitvoerder kiest: net drop, clear of smash.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Diepe backhand.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email