Herhaling services backhand

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Herhalen van de techniek van de korte service backhand in combinatie met de flickservice en een service return.

Beginsituatie

Dubbelspel op halve (cross) baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. duimgrip: duim stuurt het racket.
 2. Scherpte: shuttle max 20 cm net over het net.
 3. Plaatsen: binnen 20 cm van de rand vh servicevak.
 4. Maskeren: óók flickservice kunnen spelen.
 5. Service-return: hoog en snel pakken.

Fysieke voorwaarden

1 Koker per speler die instructie krijgt.
8 markers (of hoepels) per instructiebaan.

Specifieke warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: Kort en hoog serveren

Uitleg: de korte service backhand:

 • duimgrip: je duim ligt vlak op de achterkant van de grip en stuurt je racket. Bij de service is de grip verkort: dicht bij het steeltje.
 • Positie voeten: rechtervoet voor, linkervoet wat naar achter. Dit geeft meer ruimte voor de slag.
 • Shuttle bij de bovenrand vastpakken met het kurkje naar je toewijzend.
 • Shuttle ver voor je houden, dan heb je ruimte om te slaan.
 • Korte zwaai naar achter.
 • En precies zo hard slaan, dat de shuttle net over het net gaat en precies vlak achter de servicelijn landt in de hoepel.

En meteen ook de hoge flickservice, want die moet je ook kunnen spelen:

 • Voorbereiding is (MOET) identiek.
 • Zo kort mogelijke zwaai naar achteren.
 • Zo weinig mogelijk bewegen: je slaat met alleen je pols en met onderarmrotatie, niet je bovenarm/schouder gebruiken.
 • Het moment tussen het loslaten van de shuttle en het raakmoment is zo kort mogelijk.
 • De hoek waaronder je de shuttle raakt is groter, dat kan je bereiken door de shuttle iets hoger te slaan dan bij een korte service.
 • Haal zo veel mogelijk snelheid uit je vingers, hand, pols en onderarm en wel precies zoveel dat de shuttle óver de tegenstander gaat en toch vlak vóór (óp mag ook) de achterste servicelijn landt.
 • Je zwaait niet door, de slag is een korte tik, vliegenmepper-achtig.

Oefening:
Als er ruimte is: 2 spelers per baan die vanuit de normale positie serveren. Als er 4 spelers op een baan moeten: serveren vanuit de tramrails. Maak met markers/hoepels mikpunten voor een service voorin én achterin naar het "midden", dus bijna rechtuit.

Iedere speler heeft 1 koker shuttles en serveert continu eerst 6x kort, dan 6x hoog en dan 12 x om en om (geen rally!).
Probeer een zo lang mogelijke serie van shuttles in het doelgebied te slaan.

Verlichten door doelgebied groter te maken.
Verzwaren door doelgebied kleiner te maken.
Verzwaren door een stok/racket op 20 cm boven het net te houden
Verzwaren door de tijd tussen het loslaten en het slaan te verkorten.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: Kort en hoog serveren

De instructie en oefening is gelijk als in het eerste tijdvak bij de meerderejaars, maar met grotere doelgebieden. En ga sneller over naar de terugsla-oefening.

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes op hele baan met de regel dat je met je backhand moet serveren.
Als je 5 punten achter staat, geldt deze regel voor jou niet meer.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes op hele baan met de regel dat je met je backhand moet serveren.
Als je 5 punten achter staat, geldt deze regel voor jou niet meer.

Meerderejaars: Service return

Uitleg: Je kan aanvallen bij de service return door een netdrop te spelen, liefst 'rechtdoor', dat is het verste bij de serveerder vandaan.

De punten waar het om draait voor de aanval op een korte service:

 1. Je voeten in een voor-/achter-positie, zodat je én snel naar voren kan.
 2. Ga zo dicht mogelijk naar het net toe, maar je moet nog net een flickservice kunnen verdedigen (of eigenlijk: dan nog 5 centimeter meer naar voren, neem risico).
 3. De net drop als service return moet je hoog pakken, als je je racket laat afzakken geef je de tegenstander te veel tijd om te reageren.
 4. en deponeer hem vlak over het net, eindigend in de tramrail.

Oefening:
Als er 4 spelers op de baan moeten, dan op halve baan uitvoeren.
De serveerder heeft 6 shuttles en speelt een korte service, steeds naar de middellijn van het servicevak.
De retourneerder speelt net drop naar zijkant tramrails (rechtuit, niet cross).

Wissel van rol als shuttles op zijn, tweede rondje: wissel met de overkant en nu moet de serveerder ook soms een flickservice spelen.

Verlichten door de service iets te hoog te aan te spelen.

Variant: nu moet je de servicereturn mikken op de tramrails áchter de voorspeler. Opnieuw niet cross, maar 'eenvoudig' rechtuit.

Als tijd over: gewone dubbelpartijtjes spelen.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Herhaling lob.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email