Herhaling drives

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Het verdiepen van de forehand en backhand drive, zodat je de tegenstander langs de zijkant kan passeren met een snelle, vlakke slag.

Beginsituatie

Dubbelspel op halve baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. grip: basisgrip aan forehand-kant, duimgrip aan backhand-kant. Voor meerderejaars: verkorte grips.
 2. Raken op schouderhoogte
 3. Slagkracht komt vooral uit de pols
 4. Vlakke slag naar de zijkant/tramrails, geen lob of drop

Fysieke voorwaarden

Meerderejaars: 1 koker per tweetal.
eerste-/tweedejaars: 2 kokers per drietal.

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: forehand drive

Uitleg van de forehand drive:
Voorbereiding:

 • Je beweegt je lichaam naar rechts: split step, linkervoet iets aansluiten, daarna zijstap naar rechts.
 • Je lichaamsgewicht is vooral op je rechterbeen.

Uitvoering:

 • Je houdt je racket in de verkorte basisgrip vast.
 • Racketvoering is hoog: blad op net-hoogte.
 • Je racket niet te ver naar achteren brengen met 'open blad': het blad is in de achterste positie horizontaal, je handpalm wijst omhoog.
 • De pols gehoekt naar achteren.
 • Arm enigszins gestrekt houden en zijwaarts naar voren zwaaien.
 • Het raakpunt is op schouderhoogte zo ver mogelijk van je lichaam vandaan (afstand houden!)
 • De slag uit te voeren als een korte tik / een prik, dus niet doorzwaaien.
 • De shuttlebaan is vlak, net over het net, langs de lijn en ver.

En je gaat na de slag naar de basispositie met Chassé
en in de actieve basishouding.

Oefening:
De uitvoerder staat op een halve baan met 1 voet tegen de middellijn aan, waarbij hij zijn forehand-kant boven de binnenlijn van de tramrails kan spelen.
De aangever (als hij ook rechtshandig is) staat aan de andere kant buiten de baan, zodat ook hij de drives boven de binnenlijn van de tramrails kan spelen.
De service is een half hoge service naar de forehand-kant van de uitvoerder.
En daarna dus forehand drives over de tramrails.

Verlichten door dichter bij de tramrails te starten.
Verzwaren door verder weg van de tramrails te starten.

Meerderejaars: backhand drive (in dubbel)

Uitleg van de backhand drive:
Voorbereiding:
je beweegt je lichaam naar links. Zet met je linkervoet eerst kleine stap en daarna met je rechterbeen voorlangs (instappen). Je lichaam wijst naar de zijkant van de baan.

Uitvoering:

 • Je houdt je racket in de verkorte duimgrip vast.
 • Racketvoering is onderweg al hoog: blad op net-hoogte en je racket wijst richting de shuttle.
 • Je racket zo kort mogelijk naar achteren brengen.
 • Het blad is in de achterste positie horizontaal, de rug van je hand wijst omhoog.
 • Arm enigszins gestrekt houden en je onderarm zijwaarts naar voren zwaaien.
 • Gebruik niet zozeer je pols, maar je onderarm om op het moment dat je de shuttle raakt, het blad weer verticaal te krijgen.
 • Maak gebruik van je onderarmrotatie om de shuttle meer power mee te geven. Maar let op: hoe méér onderarmrotatie, hoe meer snelheid, maar ook hoe minder controle. Met name kan de baan te hoog of te laag uitvallen. Dit moet je echt oefenen.
 • De slag is bovenhands.
 • Het raakpunt is op schouderhoogte zo ver mogelijk van je lichaam vandaan, en enigszins vóór je lichaam.
 • De slag uit te voeren als een korte tik / een prik, dus niet doorzwaaien.
 • De shuttlebaan is vlak, net over het net, langs de lijn en ver.
 • De onderarmrotatie brengt het blad in feite weer horizontaal.

Na de slag een korte herstelchassé.
Daarna terug naar de basispositie
en in de actieve basishouding.

Oefening:
Zoals hierboven.

Gecombineerde oefening (op enkelbaan): beide spelers beginnen aan de ene kant van de baan tegenover elkaar. Ze spelen drives over en weer (dus de ene forehand, de ander backhand) en moeten bewegen naar de andere kant van de baan (spelers volgen de shuttel).
Daar aangekomen veranderen ze van forehand naar backhand (of omgekeerd) en bewegen weer terug.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: drives forehand en backhand

De instructie is gelijk als in het eerste tijdvak bij de meerderejaars. Maar omdat het rally-spelen niet lukt, dan werken we met 3 spelers (op halve baan): 1 aangever die 12 shuttles aangooit (vóór het net aan de zijkant van de baan staan), 1 uitvoerder en 1 raper.

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met de regel dat de serverende kant zo lang mogelijk voor/achter moet blijven. Dus als de shuttle naar de zijkant wordt geslagen, proberen met een drive de aanval te houden.
Ofwel met het bonuspunt-systeem, of met de regel dat als je 5 punten achter staat, de regel voor jou niet meer geldt.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met de regel je start en steeds terugkeert naar de middellijn. De service is bij degene waar de shuttle valt. Eventueel het veld versmallen, door de zijtramrails 'uit' te verklaren.

Meerderejaars: backhand drive enkelspel

De slag moet in enkelspel anders worden uitgevoerd. Juist door een drive te spelen, kan de tegenstander een cross drive terugspelen, en daarom heb je geen tijd om in- (en uit-) te stappen.
Dus nu is de voorbereiding niet meer dan een chassé naar links, je lichaam blijft min of meer naar de tegenspeler gericht, alleen je bovenlichaam draait in.

Oefening:
De aangever speelt continu naar de backhand-kant op schouder hoogte naar de uitvoerder.
De uitvoerder speelt de backhand drive enkelspel, dus zonder instappen.

Variatie: Beide spelers slaan de drives cross, dus over en weer.

Sparring-oefening: je slaat drives en ongeveer bij de 5e slag moet een speler een hoge slag spelen. Die moet de ander beantwoorden met een smash/slag naar beneden. Opvangen weer doorgaan met drives. Er is geen vaste aangever/uitvoerder, gewoon zelf variëren.

Variatie: aantal van 5 mag ook ergens tussen de 3 en 7 liggen.

Variatie: niet een hoge slag als 'tussenslag', maar juist een drop, die geretourneerd moet worden met een lob, waarna de spelers weer overgaan naar strakke drives.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Herhaling dubbeltactiek.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email