Gemaskeerde lob & cross netdrop

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Het oefenen van schijnslagen voorin: vanuit de gemaskeerde lob en de gemaskeerde cross netdrop.

Beginsituatie

Enkelspel halve baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. Altijd tonen alsof je een gewone netdrop gaat spelen.
 2. Zo laat mogelijk je racket naar beneden.
 3. Gebruik pols en knijpen om kracht te genereren.
 4. Bij de cross net drop: pas op het laatst je blad keren.

Fysieke voorwaarden

2 kokers per duo.

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: gemaskeerde lob (lift)

Bij de gemaskeerde lob lijkt alsof je een netdrop gaat spelen, maar na een ultra korte achterzwaai speel je alsnog een lob. Je voert de slag uit door:

 • In de aanloop houd je je racket zo lang mogelijk hoog.
 • ontspannen grip.
 • Je houdt je bovenarm naar voren, van je lichaam af.
 • Je lichaam leunt voorover, beweeg naar voren.
 • Op het laatste moment laat je je racket zakken met de shuttle mee. Dat is meteen de achterzwaai.
 • Dan maak je een snelle pols-beweging en vooral: knijpen met vingers (forehand) of duim (backhand), om een felle voorwaartse slag te spelen.
 • De slag moet net over de tegenstander heen gaan, niet te hoog, want dan geef je tegenstander tijd om te reageren.

Oefeningen:
Om je snelheid te oefenen kan je simpelweg hooghouden, waarbij je de shuttle al 'hoog' met je racket tegemoet komt, en dan vlak voordat je de shuttle zou raken, je racket snel naar beneden brengt, om dan alsnog 'laag' de slag omhoog te spelen.
Zowel forehand als backhand oefenen.

Dan de slag zelf:
Aangever heeft alle shuttles en speelt/gooit een wat hoge korte slag (geen service), shuttle moet net over het net terecht komen. Mik op de forehandkant van de uitvoerder.
De uitvoerder doet alsof hij een netdrop speelt, maar speelt alsnog de lob.

Wissel als de shuttles op zijn.

Tweede ronde: uitvoerder slaat om en om een echte net drop en een gemaskeerde lob.

Variatie: backhandkant, zelfde oefeningen.

Verlichten door hoger aan te geven.
Verzwaren door lager aan te gooien.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: Gemaskeerde lift

De instructie en oefening is gelijk als in het eerste tijdvak bij de meerderejaars.
Je kan werken met 3 spelers: 1 aangooier, 1 uitvoerder en 1 raper.

Meerderejaars: toepassen in vlinderen

Standaardvlinder halve baan: Hoog kort kort hoog, maar dan mag om de beurt een speler proberen de ander te foppen met als return op de drop shot, ofwel een een gemaskeerde lob.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met de regel dat je service vóór de servicelijn moet vallen, zodat je tegenstander kan oefenen met de gewone netdrop óf de gemaskeerde lob.
Ofwel met het bonuspunt-systeem, of met de regel dat als je 5 punten achter staat, de regel voor jou niet meer geldt.

Meerderejaars: Gemaskeerde cross net drop

 1. Je doet alsof je een korte netdrop gaat spelen.
 2. Vlak vóórdat je de shuttle zou raken, breng je je racket naar beneden en ook je arm, alsof je een lob gaat spelen.
 3. In de derde beweging draai je je racketblad en speelt een cross net drop.

De derde beweging doe je meteen na de tweede beweging.

Belangrijk is weer een losse grip bij de start, dan kan je die snelle derde actie maken.

Oefening: zoals hierboven. De uitvoerder start met de gemaskeerde cross net drop weer de forehandkant.
Wissel als shuttles op zijn.

Variatie: de backhand.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Wedstrijdtraining.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email