Gekapte drop & reverse drop

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Het oefenen van de gekapte drop en de reverse drop, zodat je een tegenstander kan verrassen vanuit het achterveld.

Beginsituatie

Enkelspel hele baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

  1. Slagrichting is rechtuit, in ieder geval niet de baanrichting van de shuttle.
  2. Drops moeten vóór de servicelijn landen.

Fysieke voorwaarden

2 kokers per duo.

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars:

Gekapte drop

De gekapte drop is een smash/clear waarbij het racketblad 1/8 naar binnen gedraaid is ten opzichte van de slagbeweging. Bij een slagbeweging rechtuit (gele pijl) geeft die draaiing een shuttle-richting die cross is en - als goed uitgevoerd - voorin terecht komt (rode stippen). Het effect van een aanvallende cross drop. Een leuke manier om je tegenstander op het verkeerde been te zetten.

Om het racketblad die draaiing te geven hanteer je een verschoven basisgrip, waarbij je je racket iets gedraaid vasthoudt. Dit vereist dat je de tijd hebt om je racket in je hand te draaien.

Let op: wat je echt niet moet doen, is de slagrichting cross maken (richting de rode lijn), dan ben je je schouder aan het forceren en de tegenstander kan aan je racket-beweging zien waar de shuttle komt. De slagrichting MOET rechtuit (richting de gele lijn), alleen dan is het een schijnslag!

Oefening:
De aangever heeft 12 shuttles. De uitvoerder staat in het servicevak van zijn forehand-kant.
De aangever speelt een service hoog achterin op de forehand-kant van de uitvoerder, maar net niet in de achter-tramrails.
De uitvoerder speelt een gekapte cross dropshot.

Wissel als de shuttles op zijn.

Verlichten door de uitvoerder alvast achterin klaar laten staan.
Verzwaren door te starten vanuit de service-return-positie.

Variatie: nu met een doorlopende actie: de aangever slaat de gekapte drop terug met een tussenslag naar de uitvoerder toe. Die speelt een slag terug naar de aangever. De aangever speelt een lob naar de forehand, zodat de uitvoerder weer een gekapte drop kan spelen.

Let op: de aangever moet een hoge lob blijven aangeven, anders kan je nauwelijks gekapt slaan.

Verzwaren doordat de aangever de tussenslag steeds meer voorin speelt, zodat de uitvoerder ook meer loopbewegingen moet maken.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: Gekapte drop

De instructie en oefening is gelijk als in het eerste tijdvak bij de meerderejaars.
Je kan werken met 3 spelers: 1 aangever, 1 uitvoerder en 1 raper.

Meerderejaars: toepassen in enkelpartijtjes

Enkelpartijtje met extra regels: álle services zijn naar de forehand en forehandkant van de ontvanger. De service ontvanger kan kiezen tussen een smash/clear rechtdoor, of een gekapte drop.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met de regel dat de service altijd hoog naar de forehand van de ontvanger is, zodat je tegenstander kan oefenen met de gekapte drop, of toch niet.
Ofwel met het bonuspunt-systeem, of met de regel dat als je 5 punten achter staat, de regel voor jou niet meer geldt.

Meerderejaars: Reverse drop

De reverse drop lijkt op de gekapte smash/clear, maar dan je racket naar de andere kant voor 1/8 gedraaid. Het effect is gespiegeld ten opzichte van de gekapte drop. Je voert de slag meestal in het linkergedeelte van het achterveld (op de je backhand-kant) uit. Dan doe je alsof je een overhead smash/clear speelt, maar door de draaiing komt er opnieuw een cross dropshot uit.

Oefening:
De aangever heeft 12 shuttles. De uitvoerder staat in het servicevak van zijn backhand-kant.
De aangever speelt een service hoog achterin op de backhand-kant van de uitvoerder, maar net niet in de achter-tramrails.
De uitvoerder speelt een reverse cross dropshot.

Wissel als de shuttles op zijn.

Verlichten door de uitvoerder alvast achterin klaar laten staan.
Verzwaren door te starten vanuit de service-return-positie.

Variatie: nu met een doorlopende actie: de aangever slaat de reverse drop terug met een tussenslag naar de uitvoerder toe. Die speelt een slag terug naar de aangever. De aangever speelt een lob naar de backhand, zodat de uitvoerder weer een reverse drop kan spelen.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Gemaskeerde lob & cross netdrop.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email