Diepe backhand

In deze training geven we gelijktijdig training aan twee groepen. We delen de training tussen de gezamenlijke warming-up en cooling-down op in drie tijdvakken. In de eerste tijdvak krijgt de meest vaardige groep instructie, in het tweede tijdvak de andere groep en in de derde krijgt de meest vaardige groep een tweede instructie. De groep die in een tijdvak geen instructie krijgt, speelt partijtjes met een gerichte opdracht.

Doel

Het oefenen van de diepe backhand dropshot, zodat je ook een lastige backhand achterin goed terug kan slaan.

Beginsituatie

Enkelspel op halve baan.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar het trainersteam op gaat letten:

 1. een hoekgrip,
 2. je elleboog start juist laag bij de achterzwaai,
 3. op het slagmoment staat je racket rechtop,
 4. de slag is een doorgaande, meer gecontroleerde slag.

Fysieke voorwaarden

1 koker per baan.

Warming-up

Vrije keuze uit Warming-up oefeningen.

======================= EERSTE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: herhaling in wedstrijdjes

De techniek van de vorige training toegepast in wedstrijdjes met een extra regel die in het vorige trainingsplan staat.
Start met een korte herhaling van de instructie. Let in de partijtjes op: 1. Grip, 2. Looptechniek, 3. Slagtechniek. Om evenwicht in de partijtjes te krijgen, kan je het bonussysteem gebruiken of toevoegen dat de extra regel niet meer geldt, als je bv. 5 punten achter staat.

Meerderejaars: backhand dropshot

Uitleg van de diepe backhand dropshot:
Voorbereiding:

 • Vanuit een actieve basishouding
 • Draai je lichaam 1/8 naar links met een splitstep.
 • Gevolgd door chassé (de lengte hang af van hoe ver je moet gaan reiken) richting de backhand-hoek achterin.
 • Je draait je lichaam om, zodat je een uitvalspas met je rechterbeen kan doen. Je rug is dan naar de tegenstander.
 • Tijdens het lopen gaat je grip naar een ontspannen hoekgrip (bevel grip)*
 • Waarbij je ook je hand iets achterover hoekt.
 • Je racketvoering start laag, zodat je meer kracht in je slag kan krijgen.
 • Je rechterarm is half gestrekt, ongeveer het midden tussen een rechte hoek van 90 graden en helemaal gestrekt.

*: Als je de shuttle heel ver achter je moet pakken, of als je een cross dropshot wilt spelen, kan je het racket vanuit de hoekgrip nog verder doordraaien naar de mattenklopper.

Uitvoering van de slag:

 • Uitvalspas naar de hoek.
 • Let op je voet bij de uitvalspas, die moet recht van je lichaam af wijzen.
 • Je slaat de shuttle op het moment dat je de uitvalpas doet, zodat je daarna meteen weer terug kan.
 • Voor deze uitvoering van de drop hoef je de shuttle niet zo hoog mogelijk te pakken (dat is anders bij een backhand smash).
 • In de slag beweeg je je arm van achter naar voren en omhoog en haalt extra snelheid uit de onderarmrotatie en je terugdraaiende bovenlichaam.
 • Je racket zou ongeveer rechtopstaand moeten uitkomen bij de slag.
 • Dit is ook het moment dat je de relaxte grip omzet naar een knijpbeweging.
 • Na de slag laat je je pols mee-uitzwaaien voor de slag.
 • Je gaat met de slag mee voor een grotere controle over waar de shuttle naar toe gaat.

In de slagbeweging, beweegt je lichaam al naar voren en die beweging zet je voort.
En na de slag terug in twee/drie stappen naar de basispositie, omdat je een netdrop als return moet verdedigen.

Oefening:
De aangever heeft 2 of 3 shuttles bij de hand.
De aangever speelt eerst kort naar de forehand van de uitvoerder.
De uitvoerder speelt makkelijk terug.
De aangever speelt een slag diep op de backhand van de uitvoerder.
De uitvoerder speelt de diepe backhand dropshot.
De aangever speelt weer kort naar de forehand, etc.

Wissel na 3 minuten.

Verlichten door te starten met alleen hoog aangeven.
Verzwaren door strakker de diepe slag aan te geven.

Variatie: De aangever kiest om na de korte slag, meteen nóg een korte slag te spelen.

Variatie (op hele baan): speel een cross backhand dropshot. Dat doe je door je pols en grip op het slagmoment iets verder te verdraaien.

======================= TWEEDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: backhand dropshot

De instructie en oefening is gelijk als in het eerste tijdvak bij de meerderejaars, alleen is het geen doorlopende rally, maar start je met 6 shuttle en stopt de rally na de backhand dropshot.

Assistenten kunnen ook aangeven aan 2 tot 3 uitvoerders die om de beurt 2 of 3 herhalingen van de oefening uitvoeren. En daarna shuttles rapen, zodat de assistent door kan gaan met aangeven.

Meerderejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen enkelpartijtjes met de regel dat je kort moet serveren, de service return is diep naar de backhand (en je speelt de rally uit).
Als je 5 punten achter staat, mag jouw service return ook iets heel anders zijn.

======================= DERDE TIJDVAK =======================

Eerste-/tweedejaars: toepassen in wedstrijdjes

We spelen dubbelpartijtjes met de regel dat je kort serveert (dus je partner staat achter je) en dat de service return altijd een diepe slag naar de backhand van de achterspeler is.

Ofwel met het bonuspunt-systeem, of met de regel dat als je 5 punten achter staat, de regel voor jou niet meer geldt.

Meerderejaars: backhand clear

Uitleg van de techniek:
Dezelfde aanloop als bij de dropshot, maar:

 • de slagrichting is omhoog i.p.v. horizontaal.
 • om kracht te genereren knijp je op het slagmoment en
 • je draait je lichaam mee.
 • Let op: niet slicen.

Oefening:
Zoals in het eerste tijdvak.

Als dit te moeilijk is, kan je ook de dropshot nog een keer herhalen, maar dan cross uitgevoerd.

Uitsmijter

Een aantrekkelijke keuze uit alternatieve wedstrijdvormen, samenwerkingsvormen en intermezzo's.

Cooling-down

Bij een minder intensieve training: extra hardloop-oefeningen.
Uitlopen en daarna een keuze uit deze cooling-down oefeningen.

Evaluatie

Stel de onderdelen bij aan de hand van de opgedane ervaring van trainers, assistenten en spelers.


Lees verder: Gekapte drop & reverse drop.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email