Contributie

OSM badminton kent per 1 september 2023 de volgende contributies en inschrijfgelden:

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-. Oud-leden van OSM Badminton hoeven geen inschrijfgeld te betalen.

De jaarcontributie voor het seizoen september 2023 t/m juni 2024 bedraagt € 232,- voor volwassenen en € 158,- voor de jeugd (= op 1 september nog geen 18 jaar). Bij aanmelding tijdens het seizoen wordt het bedrag evenredig bijgesteld.

Voor jeugdspelers die - na toestemming van het bestuur - bij de volwassenen meespelen, gelden de jeugdtarieven.

OSM kent daarnaast ook een apart bondslidmaatschap met een jaarbedrag van € 12,50. Dit lidmaatschap geeft geen recht op deelname aan OSM-activiteiten, wel aan toernooien en competities van de badmintonbond Badminton Nederland. Het lid behoudt dan zijn bondsnummer.

Kortingen

U-pas.nlOSM Badminton doet mee met de U-pas, een kortingspas voor inwoners van Stichtse Vecht en Utrecht die door de gemeente Utrecht wordt verstrekt. Volwassen U-pashouders hebben daarmee recht op een flinke korting op de contributie (als het saldo op de U-pas tenminste nog toereikend is) en mogen het bedrag per maand betalen. Kinderen met een U-pas betalen helemaal geen contributie, als bij hun het saldo op de U-pas nog toereikend is. Deze korting kan je aanvragen direct op het aanmeldingsformulier of bij de secretaris, bv. via de contact-pagina.

JeugdfondsHet Jeugdfonds Sport & cultuur geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Deze korting kan je eenvoudig aanvragen bij het Sportpunt Stichtse Vecht.

De gemeente Stichtse Vecht adviseert bij kinderen het gebruik van het Jeugdfonds, want dan kan het budget van de U-pas beschikbaar blijven voor schooluitstapjes, studiemateriaal of eventueel een tweede sport.

Vanaf drie leden per gezin (leden die op één adres geregistreerd staan) geldt een gezinskorting van € 7,50 voor de seniorcontributie en van € 5,- voor de jeugdcontributie. Alleen leden die een volledige jaarcontributie betalen tellen mee. Nádat de contributie is betaald, maken we de gezinskorting over.

Andere kortingsverzoeken kan je - met onderbouwing - aanvragen bij de secretaris, bv. via de contact-pagina.

Betalen

OSM incasseert het inschrijfgeld en de contributie via automatische incasso. De verschuldigde contributie wordt in twee termijnen afgeschreven: eind september en eind november.

Als automatische incasso niet van toepassing is of niet is gelukt, kan je betalen door het over te maken op rekening NL11INGB0003534502 t.n.v. OSM Badminton te Maarssen. Dan moet de jaarcontributie per 30 september van het seizoen zijn voldaan. Bij te late betaling zal OSM je uitschrijven bij de bond, waardoor je niet meer kan deelnemen aan de competitie en toernooien kan spelen. Daarnaast zal de vereniging € 10,00 administratiekosten in rekening brengen. De betalingsplicht van de contributie blijft. Na betaling word je weer bij de bond aangemeld.

Veel gestelde vragen over de contributie

Vraag: Ik train alleen op de woensdag en vrijdag en betaal hier al apart een extra bijdrage voor, waarom moet ik dan óók contributie betalen?
Antwoord: De trainingsbijdrage dekt maar een deel van de kosten voor zaalhuur en trainers, de rest komt uit jouw contributie.

Vraag: Kan er geen aparte contributie komen voor recreanten en competitiespelers?
Antwoord: Dat kan, maar dan moet de vereniging die contributie zo kiezen dat het voor elke groep kostendekkend is, en de risico's op onderbezetting per groep afdekken. Dat heeft de ALV eens doorgerekend en dat kwam uit op een vermindering van ongeveer 10,- voor competitiespelers. Voor dit kleine bedrag bieden we liever onze competitiespelers de mogelijkheid om ook op de vrije speelavonden te komen.

Vraag: Ik speel alleen op de maandag en nooit op donderdag. Kan ik dan niet de helft van de contributie betalen?
Antwoord: Het is onze doelstelling om zoveel mogelijk badminton aan te bieden. Dit werkt dat tegen. Als we een dag-gescheiden contributies zouden instellen, en alle leden kiezen 1 avond, dan blijft de contributie precies even hoog, terwijl je maar 1 avond kan spelen. Ook in een minder extreem scenario, kan het nog steeds zijn dat de minder populaire avond (jouw avond?) niet meer betaalbaar wordt, zodat we die moeten afstoten met als gevolg minder leden en daardoor weer hogere contributie. Daarnaast biedt de tweede avond ons flexibiliteit bij het spelen van de recreantencompetitie en als je een training op de maandag mist, kan je die nu op de donderdag inhalen.

Vraag: Ik heb andere vragen over de kosten. Waar kan ik die kwijt?
Antwoord: Het bestuur is in 2 klikken te bereiken op de contact-pagina, en daarnaast staat de vereniging altijd open voor discussie op de ALV.


Lees verder: Kosten trainingen.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email