Kosten trainingen

Voor onderstaande (extra) trainingen worden kosten in rekening gebracht. De bedragen hangen af van het aantal lessen en de zaalhuur. De kosten variëren per seizoen.

Dit zijn de tarieven voor het seizoen 2022/2023:

Jeugd

Een jeugdlid is een lid dat op 1 september nog geen 18 jaar is.
De kosten per seizoen voor jeugdtrainingen zijn:
- De zaterdagtraining kent geen kosten, die is bij de contributie inbegrepen.
- De Jeugdcompetitietraining op vrijdag in plaats van de zaterdagtraining kost € 40,-. Dit omdat de trainingen op de vrijdag wat langer zijn.
- De Jeugdcompetitietraining op vrijdag naast de zaterdagtraining kost € 110,-.
- De BSU-training op woensdag kent een gereduceerd tarief voor OSM-leden van: € 199,-.

Voor jeugdspelers die - na toestemming van de trainer - bij de volwassenen meetrainen, gelden de jeugdtarieven.

Volwassenen

De kosten per seizoen voor volwassenen-trainingen zijn:
- Beginnerstraining: € 32,-.
- Gevorderdentraining: € 32,-.
- Recreantentraining: nader vast te stellen.
- Senior competitietraining vrijdag: € 146,-.
- BSU-training woensdag, gereduceerd tarief voor OSM-leden: € 249,-.

Trainen met veren shuttles
Het is mogelijk om op de competitietrainingen te spelen met veren shuttles. De bijdrage in de extra kosten voor veren shuttles is 25,- per seizoen. Op de BSU-trainingen speelt iedereen met veren shuttles, dat is inbegrepen in het gereduceerd tarief.

Betalen
Je kan betalen door het bedrag over te maken op rekening NL11INGB0003534502 t.n.v. OSM Badminton te Maarssen. Vermeld bij de betaling altijd duidelijk waarvoor en voor welk lid de betaling is. Bij het overmaken geen bedragen combineren, maar elk bedrag apart overmaken.

Géén automatische incasso: omdat de bedragen en posten per lid enorm variëren, innen we deze kosten niet via de machtigingen voor automatische incasso. Die machtiging geldt alleen voor de jaarcontributie.


Lees verder: Competitiekosten.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email