Competitiekosten

Aan de deelname aan de bondscompetities zijn kosten verbonden die de bond elk jaar opnieuw vaststelt. In de afgelopen jaren waren de competitieteambijdragen zo hoog geworden, dat het bestuur heeft besloten die niet meer door te belasten aan de teams, maar een eigen bijdrage door te rekenen. Voor 2021 heeft de bond opnieuw de kostenverdeling ingrijpend gewijzigd: een verlaging van de teambijdrage in combinatie met een verhoging van de contributie-afdracht per lid. Het bestuur houdt vast aan haar besluit dit niet te volgen en de eerder vastgestelde bedragen te gebruiken.

Vanaf 1 juli 2023 hanteert OSM Badminton de volgende bedragen per seizoen:

  • jeugdcompetitie: € 56,- per team;
  • seniorencompetitie regionaal: € 110,- per team;
  • recreanten najaarscompetitie: € 49,- per team;
  • recreanten voorjaarscompetitie: € 49,- per team.

Competitieteams die met veren shuttles spelen, verbruiken gemiddeld 2 kokers per wedstrijd. Daarom vragen we een verenshuttle-bijdrage van € 200,- per team (per seizoen).

Betaling

OSM zal het bedrag in oktober via automatische incasso incasseren.


Lees verder: De vereniging.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email