Competitiekosten

Aan de deelname aan de bondscompetities zijn kosten verbonden die de bond elk jaar opnieuw vaststelt. In de afgelopen jaren waren de competitieteambijdragen zo hoog geworden, dat het bestuur heeft besloten die niet meer door te belasten aan de teams, maar een eigen bijdrage door te rekenen. Voor 2021 heeft de bond opnieuw de kostenverdeling ingrijpend gewijzigd: een verlaging van de teambijdrage in combinatie met een verhoging van de contributie-afdracht per lid. Het bestuur houdt vast aan haar besluit dit niet te volgen en de eerder vastgestelde bedragen te gebruiken.

Vanaf 1 juli 2019 hanteert OSM Badminton de volgende bedragen per seizoen:
- jeugdcompetitie: € 68,- per team;
- jeugdopstapcompetitie: € 20,- per team;
- seniorencompetitie regionaal: € 100,- per team;
- recreanten najaarscompetitie: € 44,60 per team;
- recreanten voorjaarscompetitie: € 44,60 per team.

Competitieteams die met veren shuttles spelen, verbruiken gemiddeld 2 kokers per wedstrijd. Daarom vragen we een verenshuttle-bijdrage van € 200,- per team (per seizoen).

Betaling
Meestal betaalt (de ouder van) de teamcaptain dit en verrekent het onderling met zijn team. Dit omdat een team doorgaans toch al iets moeten regelen voor het betalen van de andere kosten, zoals de drankjes na afloop van wedstrijden. Mocht dat niet zo zijn, dan kan de teamcaptain de penningmeester vragen elk teamlid apart aan te schrijven.

De betaling kan door overmaking op rekening NL11INGB0003534502 t.n.v. OSM Badminton te Maarssen. Vermeld bij de betaling altijd duidelijk waarvoor en voor welk team of teamlid de betaling is. Bij het overmaken geen bedragen combineren, maar elk bedrag apart overmaken.

Géén automatische incasso: omdat de bedragen en posten per lid enorm variëren, innen we deze kosten niet via de machtigingen voor automatische incasso. Die machtiging geldt alleen voor de jaarcontributie.


Lees verder: De vereniging.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email