Competitiekosten

Aan de deelname aan de bondscompetities zijn kosten verbonden die de bond elk jaar vaststelt en gedeeltelijk wordt doorbelast aan de teams.

Vanaf 1 juli 2019 hanteert OSM Badminton de volgende bedragen:
- jeugdcompetitie: € 68,- per team;
- jeugdopstapcompetitie: € 20,- per team;
- seniorencompetitie regionaal: € 100,- per team;
- recreantencompetitie: € 44,60 per team.


Aan de competitieteams die met veren shuttles spelen, vragen we een verenshuttle-bijdrage van € 200,- per team.


De betaling kan door overmaking op rekening NL11INGB0003534502 t.n.v. OSM Badminton te Maarssen. Vermeld bij de betaling altijd duidelijk waarvoor en voor welk team of teamlid de betaling is. Bij het overmaken geen bedragen combineren, maar elk bedrag apart overmaken.


Lees verder: De vereniging.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email