Technische begrippen

Bij de uitleg van de techniek komen een aantal begrippen terug. Die staan hier uitgelegd, eerst kort en hieronder wat uitgebreider.

 • Basispositie: je uitgangspositie op de baan.
 • Basishouding: de manier waarop je staat als je niet slaat of loopt.
 • Voetenwerk: de manier waarop je je over de baan beweegt.
 • Racketarm: de arm waarmee je je racket vast houdt.
 • Balansarm: die andere arm.
 • Racketvoering: waar je je racketarm houdt.
 • Grip: de manier waarop je hand je racket vast houdt.
 • Slagrichting: de richting waar je naartoe slaat.
 • Backhand: een slag waarbij de rug van je hand richting de slagrichting gaat.
 • Forehand: een slag waarbij je handpalm richting de slagrichting gaat.
 • Service: de eerste slag in een rally.
 • Voorzwaai: de beweging van je racket vóórdat de shuttle wordt geraakt.
 • Achterzwaai: de beweging van je racket vóórdat de voorzwaai wordt ingezet.
 • Techniek: de manier waarop je een slag uitvoert.
 • Tactiek: de plek waar je moet staan en waar(naartoe) je moet slaan.

Een toelichting op enkele termen:

Basispositie

De plek op de baan waar je tactisch het sterkste staat bij de meeste slagen.
Enkelspel:

In de dubbel zijn er twee varianten: naast elkaar/side-by-side of voor-achter:

Welke basispositie van toepassing is, hangt af van de tactische situatie.

Basishouding

De basishouding is níet rechtop staan, maar je knieën buigen, je bovenlichaam iets voorover en de armen omhoog. Chihao en Gilles zijn er klaar voor:

Noot: Chihao staat klaar om de service te ontvangen, dat wijkt iets af van de normale basishouding: zijn voeten staan voor-achter.

Racketvoering

De plek waar je je racket hebt, als je niet aan het slaan bent. De racketvoering is bij voorkeur hoog (zie hierboven). Het voordeel is dat voor de meeste slagen je racket toch omhoog moet brengen. Met name voor snelle slagen op schouderhoogte heb je hoge racketvoering nodig. Daarbij ben je met een lage racketvoering sneller geneigd om slagen te slaan die omhoog gaan. Dat is bij dubbels een tactisch nadeel.

Bij een dubbel is de racketvoering dus vaak hoog. Zeker als je partner aan het aanvallen is. Aan de overkant voeren ze een lage racketvoering om die smash op te vangen.


Lees verder: Voetenwerk.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email