ALV

Eens per jaar roept het bestuur de algemene ledenvergadering (ALV) bijeen. In de ledenvergadering leggen het bestuur en de commissies verantwoording af voor het reilen en zeilen van de vereniging.


De begroting en andere voorstellen vanuit het bestuur worden besproken en leden kunnen in de ALV het beleid van OSM Badminton bespreken en zelf ook voorstellen doen.


Lees verder: Jeugdcommissie.