ALV

Minimaal eens per jaar roept het bestuur de algemene ledenvergadering (ALV) bijeen. In de ledenvergadering leggen het bestuur en de commissies verantwoording af voor het reilen en zeilen van de vereniging.

De begroting en andere voorstellen vanuit het bestuur worden besproken en leden kunnen in de ALV het beleid van OSM Badminton bespreken en zelf ook voorstellen doen. Ten slotte kiest de ALV de belangrijkste posities binnen het bestuur: die van voorzitter, penningmeester en secretaris.


Lees verder: Jeugdcommissie.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email