Technische commissie

De technische commissie (TC) richt zich op de senioren. De TC is verantwoordelijk voor de organisatie van de bondscompetities en van de seniorentoernooien. Daarnaast verzorgt de TC verschillende trainingen.


De technische commissie bestaat uit de volgende personen:


De activiteiten van de TC
- Open avond: Aankondiging (hulp van de RC), informatiemateriaal (via de secretaris), introductiepraatje en een begeleider of trainer.
- Recreantentoernooien: Aankondiging (hulp van de RC), Toernooiplanner + laptop, speelbriefjes + pennen, prijzen en organisator.
- Tossavonden: schoenendoos en organisator.
- Clubkampioenschappen: Aankondiging (hulp van de RC), licentie voor toernooiplanner van toernooi.nl (handleiding) + laptop, speelbriefjes CK + pennen, prijzen, fotograaf en organisatoren.
- Organiseren van de trainingen voor de volwassenen en het begeleiden van de trainers.


Wat doet de Competitiebegeleider?
De competitiebegeleider is de enige contactpersoon tussen de teams en de bond, die de competitie organiseert. De competitieleider:
- organiseert de inschrijving;
- maakt de indeling van de teams in nauw overleg met de trainer;
- informeert de teams over de gang van zaken;
- kan wedstrijden verplaatsen namens een team;
- geeft toestemming (of niet) voor invallers (dit is aan regels verbonden);
- is de vraagbaak voor vragen en problemen tijdens de competitie;
- en regelt de huldiging.


Lees verder: Redactiecommissie.