image

Voordelig badmintonnen

2018-04-30: Nieuws van het Bestuur voor iedereen.

Hoe onze gemeente sporters helpt om het sporten, en dus ook badminton, betaalbaar te houden voor mensen met een laag inkomen.

Met de introductie van het Jeugdfonds Sport & cultuur geeft de gemeente sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds de contributie en kan bijdragen in de sportattributen. Deze korting kan je aanvragen bij het Sportpunt Stichtse Vecht.


Daarnaast doet OSM Badminton mee met de U-pas, een kortingspas voor inwoners van Stichtse Vecht en Utrecht die door de gemeente Utrecht wordt verstrekt. Volwassen U-pashouders hebben daarmee recht op een flinke korting op de contributie (als het saldo op de U-pas tenminste nog toereikend is) en mogen het bedrag per maand betalen. Kinderen met een U-pas betalen helemaal geen contributie, als bij hun het saldo op de U-pas nog toereikend is. Deze korting kan je aanvragen direct op het aanmeldingsformulier of bij de secretaris, bv. via de contact-pagina.


De gemeente Stichtse Vecht adviseert bij kinderen het gebruik van het Jeugdfonds, want dan kan het budget van de U-pas beschikbaar blijven voor schooluitstapjes, studiemateriaal of eventueel een tweede sport.
Voor volwassenen (18 jaar en ouder) is de U-pas wel geschikt voor de contributie.


Maar ook OSM zelf komt tegemoet: we kennen een gezinskorting: vanaf drie leden per gezin (leden die op één adres geregistreerd staan) geldt een gezinskorting van € 7,50 voor de seniorcontributie en van € 5,- voor de jeugdcontributie. En andere kortingsverzoeken kan je - met onderbouwing - aanvragen bij de secretaris, bv. via de contact-pagina.


Zo maken we badminton betaalbaar voor iedereen.

Plaats je reactie onder dit bericht