image

Word jij de nieuwe secretaris?

2020-06-01: Nieuws van het Bestuur voor iedereen.

Peter, onze secretaris, heeft aangegeven zijn functie neer te leggen aan het einde van het seizoen. Daarom is de vereniging op zoek naar een opvolger.

Na acht jaar gaat Peter Sijm stoppen met het secretariaat. Hij blijft wel badmintonnen bij onze club. OSM Badminton is dus op zoek naar een nieuwe secretaris. Wat betekent een secretaris voor de vereniging?
De secretaris:

  • bestuurt de vereniging als lid van het bestuur en beslist mee in urgente zaken als lid van het dagelijks bestuur,
  • geeft voorlichting aan nieuwe leden,
  • behandelt vragen/verzoeken van leden,
  • houdt de ledenadministratie bij,
  • stelt de contributie vast, voert de automatische incasso's uit en controleert de contributiebetalingen,
  • geeft de gastlabels uit,
  • bereidt de bestuursvergaderingen en ALV voor en notuleert ze,
  • stelt het jaarverslag van het bestuur op en
  • archiveert de belangrijke besluiten.


Al deze activiteiten bij elkaar nemen ongeveer zes tot acht uur per maand in beslag.


Interesse? Neem contact op met Peter Sijm.

Plaats je reactie onder dit bericht