image

We gaan de zaal weer in, doe je mee?

2020-06-30: Nieuws van het Bestuur voor iedereen.

Geef aan wanneer je deze zomer bij ons komt badmintonnen.

Het kan snel gaan: gisteren was het bericht dat de zalen nog niet open konden, vandaag kwam het bericht dat ze vanaf morgen open gaan.


Zojuist is het bestuur bij elkaar gekomen en we hebben we afgesproken in juli zomerbadminton in de sporthal Safari aan te bieden met dit protocol. Hiermee verwachten we badminton op een verantwoorde manier aan onze leden aan te kunnen bieden.


Jeugd
We spelen op 5 achtereenvolgende zaterdagen in twee groepen: een recreantengroep en daarna een competitiegroep. De jeugdcommissie deelt de groepen in. Je kan je via deze datumprikker recreanten opgeven voor de eerste groep en de tweede groep werkt met deze datumprikker competitie. Dit is een andere datumprikker dan die vorige week op whatsapp stond.
Let op: er is ook een extra mogelijkheid bij de senioren, als daar de avond niet is gevuld. Zie hieronder.


Senioren
Ook de volwassen leden van OSM kunnen de Safari in, en wel op de donderdagen in juli in blokken van een uur: van 19:30 tot 20:30, en van 20:30 tot 21:30. We gaan werken met een reserveringsysteem dat je via deze datumprikker kan gebruiken. Je kan je inschrijven per avond voor 1 uur, er is plek voor 12 mensen per uur. Dus 24 in totaal. Als dat aantal om 18:00 die donderdag niet is bereikt, zetten we de overgebleven plekken open voor de jeugd via whatsapp.


Als de belangstelling toeneemt, gaan we kijken naar uitbreiding. Zo niet, dan houden we in augustus daadwerkelijk vakantie om in september een nieuwe start te maken.


Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Leen Schipper


En zoals Sandor altijd zegt: Blijf gezond!

Plaats je reactie onder dit bericht