Training over eenzaamheid

foto

22-02-21: Nieuws van het Bestuur voor iedereen.

Vanuit het initiatief Samen tegen Eenzaamheid maakt de gemeente je graag attent op de (digitale) training over Eenzaamheid op 7 april die gegeven wordt door Inge Nix.

Sportakkoord Stichtse Vecht en Samen tegen Eenzaamheid bieden een laagdrempelige (digitale) training aan over eenzaamheid. De training wordt gegeven door Inge Nix. Deelname is kosteloos en bedoeld voor alle geïnteresseerden. Denk daarbij aan het bestuur van een vereniging, maar ook leden zijn welkom. Meld je aan door contact op te nemen met Lenette van het secretariaat.


Deze training wordt gegeven in het licht van de Corona-pandemie. Veel mensen ervaren stress en eenzaamheid in wat een uitzichtloze tijd lijkt. De training kan helpen met deze gevoelens te herkennen, een plek te geven en bespreekbaar te maken. Maar is tegelijkertijd ook bedoeld om het onderwerp eenzaamheid op de kaart te zetten. De training wordt digitaal gegeven op woensdag 7 april 19:00-21:00.

Sport en eenzaamheid
Het NOC*NSF ziet ook dat de sportclubs een rol kunnen spelen in de aanpak tegen eenzaamheid en werkt aan een vergroting van de deelname aan sport. Het kan eenzaamheid te voorkomen en/of te doorbreken.

Samen tegen Eenzaamheid Stichtse Vecht
Het initiatief Samen tegen Eenzaamheid Stichtse Vecht wil eenzaamheid bespreekbaar maken. Iedereen kan daaraan bijdragen. Juist in de donkere wintermaanden voelen veel mensen zich eenzaam, oud en jong. Sportclubs kunnen helpen om mensen uit hun isolement te halen. En sport kan mensen een gevoel geven waardevol te zijn en erbij te horen. Helaas zijn er nog veel taboes rondom eenzaamheid. In de Week tegen Eenzaamheid in oktober zijn er al acties ondernomen en waren er meer dan 10 initiatieven door ondernemers en betrokken bewoners om dit taboe te doorbreken. Nu wordt de samenwerking gezocht met andere partijen zoals jullie, vanuit de sportverenigingen.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email   


Reageren? Zet je reactie onder dit bericht

We delen je emailadres niet met anderen.