Sportspullenbank Stichtse Vecht

foto

21-07-21: Nieuws van het Bestuur voor iedereen.

De nieuw opgerichte Sportspullenbank zamelt tweedehandssportkleding en -materialen in en stelt deze beschikbaar aan mensen die te weinig geld hebben om zelf spullen te kopen.

Vorige week is de Sportspullenbank voor Stichtse Vecht opgericht door een samenwerking tussen Stichting Kledingbank Stichtse Vecht en Sport4All. Dit initiatief wordt gesteund vanuit het Sportakkoord Stichtse Vecht. Een van de doelstellingen in het sportakkoord is dat iedereen kan sporten en bewegen en dat we streven naar een duurzame sport- en beweeg infrastructuur. Een sportspullenbank helpt daarbij.


De Sportspullenbank zamelt tweedehandssportkleding en -materialen in en stelt deze beschikbaar aan mensen die te weinig geld hebben om zelf spullen te kopen. Het gebrek aan sportspullen mag geen belemmering zijn om te kunnen sporten en dus om mee te kunnen doen in de maatschappij. Door bestaande en beschikbare spullen op deze manier te hergebruiken wordt bovendien bijgedragen aan een duurzame economie.


Namens de initiatiefnemers vragen wij u om achtergebleven sportkleding en sportspullen (zoals bv. hockeysticks, sportschoenen, allerlei soorten ballen, rackets) te verzamelen ten behoeve van de Sportspullenbank. Spullen dienen bij voorkeur wel in goede staat te zijn, zodat deze ook nog goed gebruikt kunnen worden door een ander.
In augustus zullen er bij de sportverenigingen kliko's worden geplaatst voor de inzameling van sportspullen. Op 11 september organiseert de Kledingbank een gezamenlijke uitgifte voor de deelnemers van de Voedselbank in Stichtse Vecht.


Wij hopen dat u dit initiatief steunt en een bijdrage wilt leveren aan een duurzame sport- en beweeg infrastructuur waarin iedereen kan sporten en bewegen.


Mede namens de initiatiefnemers van de Sportspullenbank,


Hans van den Boogaard
Voorzitter Kernteam Sportakkoord SV


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email   


Reageren? Zet je reactie onder dit bericht

We delen je emailadres niet met anderen.