image

Jaarverslag Jeugdcommissie 2005/2006

2006-11-29: Nieuws van de Jeugdcommissie voor jeugd.

Het jaarverslag van de jeugdcommissie

Anders dan bij de senioren is het aantal jeugdleden gelimiteerd. Dit komt doordat alle jeugdspelers, competitie en niet competitie, onder begeleiding staan van een trainer. Alle jeugdleden zijn dus ingedeeld in een trainingsschema waarbij het aantal banen de limiet per training bepaalt. Hierdoor is het maximum aantal jeugdleden 90. Nu valt er gelukkig wat te schuiven, waardoor we iets over de 90 heen kunnen, maar de speelruimte is daar erg beperkt. De JC spant zich in om de bezetting overal zo optimaal te mogelijk houden en de wachtlijst zo klein en kort mogelijk. Afgelopen seizoen is dit weer prima gelukt. Vanaf het begin tot en met het einde van het seizoen was de bezetting bij alle trainingen optimaal, terwijl niemand langer dan een maand op de wachtlijst heeft gestaan.


Door een strakke organisatie van begeleiders op de zaterdagen, kon de jeugd op zaterdag nagenoeg altijd rekenen op 2 trainers en minimaal 1 begeleider. De trainingen en toernooien op de zaterdagen waren dan ook altijd zeer aangenaam; met name voor de trainers, die op deze manier de trainingen konden intensiveren.


De JC is ook blij met Rob Smeets, Rowin Niewerth en Geert-Jan Fluitman, waarbij Rob iedere vrijdag de competitie-jeugd heeft getraind en beide anderen de zaterdag-jeugd. Rowin heeft bovendien ook iedere maandag training gegeven. Rob heeft met succes de trainer-coach opleiding gevolgd. Beide anderen hebben, op verzoek van OSM, de badminton trainer opleiding gevolgd, waarbij Rowin het helaas net niet heeft gehaald. Dankzij de inzet van vele trainees hebben alle cursisten hun praktijkopdracht en hun examen kunnen afleggen. Uun blijft uiteraard de rol van hoofdtrainer vervullen. Hij houdt zich nadrukkelijk bezig met het trainen van de competitiespelers op de woensdag en de vrijdag. Op de vrijdag werd hij bijgestaan door volleerd trainer Rob Smeets.


Naast de clubkampioenschappen en de competitie heeft de JC nog een 3-tal toernooien georganiseerd. Mede door de zeer gedetailleerde actielijsten liep de organisatie van de toernooien op rolletjes. Uiteraard reflecteert een goede organisatie van een toernooi zich direct op het toernooi zelf. Hierdoor kunnen we terugkijken op een geslaagd jaar.


Met de competitie lijkt het minder te gaan, echter voor een gedeelte is dit schijn. Dit wordt mede veroorzaakt doordat jeugdteams meedoen in de senioren competitie. Toch heeft de JC een teruggang in de animo voor de competitie geconstateerd. Om deze reden heeft de JC met succes actie gevoerd om meer jeugd bij de competitie te betrekken. Dit heeft geresulteerd in het feit dat we nu weer met 7 jeugdteams spelen.


De JC zal echter naarstig op zoek moeten naar nieuwe JC-leden om alle activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. De JC bestaat normaal uit 4 leden en heeft het dit gehele jaar met 3 leden moeten stellen. Rob heeft aangegeven nog een jaar door te gaan, waardoor de beide overige JC-ers voor een onmogelijke taak komen te staan, indien er geen nieuwe leden bij gaan komen.


Namens de JC, Arthur van der Heijden

Plaats je reactie onder dit bericht