image

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12 december 2006

2006-11-29: Nieuws van het Bestuur voor iedereen.

Uitnodiging voor de ALV van OSM Badminton.

De ALV zal worden gehouden in de bestuurskamer van de OVVO-hal (achterin in de zaal, trappetje op, bij de tribune). Je bent van harte welkom om vanaf 20:30 onder het genot van een drankje mee te denken over het reilen en zeilen van onze vereniging.


AGENDA


1. Opening


2. Ingekomen stukken


3. Notulen vorige ALV


4. Jaarverslag van het bestuur


5. Jaarverslagen commissies


6. Verslag kascontrole-commissie


7. Financieel verslag 2005/2006


8. Benoeming bestuursleden


9. Begroting 2006/2007 en 2007/2008


10. Voorstellen vanuit het bestuur


11. Rondvraag


12. Sluiting


Alle stukken staan in ons clubblad nr. 2, een beperkt aantal ervan zijn ook te vinden op deze nieuwspagina.


Geen clubblad gehad? U kunt het aanvragen bij Ronald Koenis

Plaats je reactie onder dit bericht