image

Reglementswijziging bondscompetitie

2007-07-29: Nieuws van de Redactiecommissie voor senioren competitie.

De bondscompetitie heeft een nieuwe speelvolgorde, puntentelling en invalregeling. Let op: dit geldt vooralsnog niet voor de competities van het district Centrum!

In de bondscompetitie, niet de regionale competitie, zijn de volgende onderdelen van het reglement gewijzigd:


1. De speelvolgorde is aangepast


Met ingang van dit seizoen is de speelvolgorde als volgt:


1 - Mannendubbelspel
2 - Vrouwendubbelspel
3 - 2e Mannenenkelspel
4 - 2e Vrouwenenkelspel
5 - 1e Mannenenkelspel
6 - 1e Vrouwenenkelspel
7 - 2e Gemengddubbelspel
8 - 1e Gemengddubbelspel


2. De puntentelling


Met ingang van dit seizoen levert iedere gewonnen partij één punt op. Het team wat na 14 wedstrijden de meeste partijen heeft gewonnen is kampioen. Behalve als er één team is wat alle 14 wedstrijden heeft gewonnen dan is dat team kampioen. Het aanpassen van de puntentelling levert ook consequenties op wanneer een team niet komt opdagen. Bij niet opdagen worden acht wedstrijdpunten in mindering gebracht.


3. De Invalregeling


Ook de invalregeling in de Bondscompetitie is aangepast. Iedere speler mag onbeperkt invallen voor een andere speler mits de speler waarvoor wordt ingevallen hoger staat op de Nationale ranglijst dan de invaller. Concreet houdt dit het volgende in:


Team 1 is opgebouwd uit de volgende spelers:


Speler A plaats 21 op de NRB
Speler B plaats 450 op de NRB
Speler C plaats 25 op de NRB
Speler D is een dubbelspeler en staat niet op de NRB


Team 2 is opgebouwd uit de volgende spelers:


Speler W plaats 20 op de NRB
Speler X plaats 4954 op de NRB
Speler Y plaats 30 op de NRB
Speler Z is een dubbelspeler en staat niet op de NRB


Speler W uit team 2 staat van alle spelers het hoogste op de NRB. Deze speler kan dus alleen spelen in team 2 immers de rest staat lager op de ranglijst. Speler A mag in team 2 invallen alleen voor speler W. Speler X kan voor iedereen in team 1 invallen. De dubbelspelers die niet op de NRB staan krijgen een fictieve positie op de NRB. Deze positie kan pas worden bepaald als de spelers bekend zijn. Voor spelers die op de zelfde positie staan geldt dat ze gewoon voor elkaar kunnen invallen.

Plaats je reactie onder dit bericht