image

Oproep NBB

2006-01-12: Nieuws van de Redactiecommissie voor iedereen.

Oproep NBB

Op 15 november 2006 bestaat de Nederlandse Badminton Bond 75 jaar. Op verschillende momenten in 2006 zullen rond deze verjaardag de nodige festiviteiten en avtiviteiten door de NBB worden georganiseerd, waarover u t.z.t. de nodige berichtgeving mag verwachten. Met name tijdens de Europese Kampioenschappen (8 t/m 16 april 2006) is het de bedoeling om de verenigingen bij de viering van dit jubileum te betrekken.


Tentoonstelling


Een van de ideeën die we op dat moment zouden willen verwezenlijken is het inrichten van een (bescheiden) tentoonstelling, waarmee we hopen een beeld te kunnen geven van de ontwikkeling van de diverse badminton-materialen gedurende een belangrijk deel van die 75 jaar. Helaas beschikt de NBB zelf niet over al te veel histiorisch materiaal en daarmee heeft u dan ook gelijk de reden te pakken waarom ik u met deze mail benader. Mocht u dus beschikken over oudere rackets (van hout via aluminium naar de moderne materialen), racketbeschermklemmen (van hout, aluminium of wat dan ook), rackethoezen, bespantangetjes, bespanpriemen, shuttles, shuttlekokers, bespanningsmateriaal, etc, etc. en u bent bereid om dat aan de NBB af te staan, of in bruikleen te geven, laat u dat dan alstublieft weten via het e-mail-adres : knoevers@badminton.nl. Ik neem dan contact met u op om af te spreken hoe we het materiaal, wat u wellicht voor ons heeft, op de gewenste bestemming krijgen. Natuurlijk zullen wij bij alle items die we tentoon kunnen stellen vermelden waar, en van wie, het vandaan komt, en net zo natuurlijk, zullen wij uw materialen goed behandelen. Alvast bedankt voor uw medewerking ten aanzien van dit deel van mijn vraag.


Geschiedenis


Naast de tentoonstelling willen we de verenigingen ook een stukje geschiedschrijving aanbieden. Gezien het late tijdstip waarop ik aan deze klus moet beginnen wil ik graag bij voorbaat naar u aangeven dat ik er wel voor ga, maar eigenlijk niet verwacht u een dergelijk verhaal nog in 2006 te kunnen aanbieden. Ik hoop in dezeu dus op uw begrip wanneer het onverhoopt 2007 mocht worden. Ten aanzien van de geschiedschrijving is er binnen de NBB natuurlijk het nodige beschikbaar maar lang niet alles, en ook op dat punt wil ik dus graag de hulp inroepen van de leden van de NBB-verenigingen. Dus ook hier de vraag, beschikt u over oude(re) informatie over Badminton in Nederland (krantenknipsels, oude bladen die ooit door de NBB (of haar districten) zijn uitgegeven, oude clubbladen met leuke en interessante verhalen over badminton, foto's, of wat dan ook) en u bent bereid dit af te staan (originelen dan wel kopieen) of in bruikleen te geven aan de NBB, meldt u dat dan ook weer op het e-mail-adres : knoevers@badminton.nl en ik neem contact met u op om af te spreken hoe we uw informatie in ons bezit krijgen en hoe we er mee omgaan (bijvoorbeeld ten aanzien van bronvermeldingen e.d.). Natuurlijk wil ik u ook hierbij alvast bedanken voor uw mogelijke medewerking.


Contact


Voor hen die niet kunnen beschikken over e-mail, of dat gewoon niet willen, is het ook mogelijk om via de post met mij in contact te komen.


Het adres luidt:
Kees Noevers.
Grevelingenstraat 31.
3114 WB Schiedam.


Om praktische en persoonlijke redenen heb ik liever niet dat u telefonisch in contact met mij probeert te komen. Ik hoop daarbij op uw begrip.


Indien u dat liever heeft, dan kunt u zich natuurlijk ook altijd direct richten tot het bondsbureau van de NBB via:


info@badminton.nl, of
NBB
Postbus 2070.
3430 CJ Nieuwegein.
Telefoon : 030-6084150
Fax : 030-6040811


Namens het Comitè 75,
Kees Noevers

Plaats je reactie onder dit bericht