image

2011-12-04: Nieuws van de Technische commissie voor senioren recreanten.

Het Landelijk Recreanten Team Toernooi (LRTT) is een jaarlijks groots evenement dat specifiek wordt georganiseerd voor “recreanten” ofwel niet-competitiespelers van Badminton Nederland. Dit jaar zal het toernooi worden gespeeld op zaterdag 3 maart 2012 in Arnhem. Inschrijven tot 6 januari 2012.

Voor degenen die het toernooi niet kennen volgt hier een korte uitleg:
Tijdens dit toernooi worden in een doordraaiend rooster dubbel- en mixpartijen gespeeld op tijd. Er wordt dus door alle deelnemers zoveel mogelijk gespeeld.

Een hele dag intensief spelen tegen teams uit het hele land in een supergrote hal is voor velen dé jaarlijkse happening die niet gemist mag worden!!

Wij verzoeken u het inschrijfformulier te kopiëren en aan alle, u bekende, niet competitiespelers te geven, om ook hen te wijzen op dit toernooi. Alle inzendingen, tot een totaal van 72 teams, worden geplaatst als zij uiterlijk op 6 januari 2012 binnen zijn.

Voor de contactpersoon van een ingeschreven team, zijn de volgende zaken van belang om er mede voor te zorgen dat de gehele organisatie soepel verloopt:
- Begin tijdig met de werving van een of meerdere teams evt. nog met reserve spelers. Verspreid de informatie over het LRTT tijdens de speelavonden en via de e-mail.
- Een team bestaat uit minimaal drie dames en drie heren. Echter, gezien de te leveren inspanning door o.a. het grote aantal partijen, adviseren wij u meerdere personen op te nemen in het team. Het maximum aantal is 10 spelers en speelsters.
- Zorg dat de inschrijving zo spoedig mogelijk binnen is (VOL=VOL) en dat de betaling vooraf is geregeld.
- De deadline voor inschrijving is gesteld op 6 januari 2012.
- Betaling dient vooraf te geschieden en wel door overmaking van het verschuldigde bedrag van € 40,-- per team op: rekeningnummer 55.63.73.294 t.n.v. Badminton Nederland, Nieuwegein, onder vermelding ‘LRTT en verenigingsnaam’.
- Van niet-leden wordt een individuele betaling ad € 5,-- pp verlangd, waarmede zij lid worden van Badminton Nederland tot 2013.
- Om misverstanden te vermijden en te voorkomen dat er teams dubbel ingeschreven worden, adviseren wij u om één contactpersoon aan te houden voor alle teams in uw vereniging.
- Let op: inschrijven verplicht, UITERAARD, tot betalen.


Wij verwachten weer veel belangstelling, dus wacht niet te lang met inschrijven en zorg dat u behoort tot één van de 72 teams die in Arnhem gaan meespelen!


Inschrijfformulier staat onderaan op deze pagina.

Plaats je reactie onder dit bericht