image

Uitnodiging ALV dinsdag 10 december.

2013-12-06: Nieuws van het Bestuur voor iedereen.

Het bestuur rekent op een grote belangstelling, omdat door de enorme zaalhuurverhogingen de contributie volgend seizoen met tenminste 9 procent zal stijgen. Kom meepraten en -besluiten over deze en andere maatregelen.

Hierbij de uitnodiging en alle informatie over de ALV (Algemene Leden Vergadering) van a.s. dinsdag 10 december.


De ALV zal worden gehouden in de kantine van tennisvereniging LTCM aan de Boomstede 566 in Maarssenbroek. Je bent van harte welkom om vanaf 20:00 onder het genot van een drankje mee te denken over het reilen en zeilen van onze vereniging. De koffie staat klaar om 19.45.


De ALV-stukken zijn via mail naar alle leden verstuurd. Het belangrijkste agendapunt is:
10. Voorstellen vanuit het bestuur


1. Contributie-aanpassingen


De gemeente Maarssen heeft aangekondigd in 2014/2015 de zaalhuur met in het totaal 21% te laten stijgen. Door goede contractuele afspraken zal de zaalhuur van de OVVO beperkt blijven tot de inflatie.
Het bestuur stelt voor de contributie met de zaalhuur mee te laten stijgen om zodoende de stijgende kosten te compenseren.. Hierdoor zullen de contributies verhoogd worden met gemiddeld 9%.
Voor het seizoen 2014-2015 worden de volgende contributies na goedkeuring gehanteerd:

Senior: €223,00 (was € 205,00)
Junior: €153,00 (was € 140,00)


2. Maatregelen 2014-2015


De gemeente Maarssen heeft aangekondigd in 2014/2015 de zaalhuur met in het totaal 21% te laten stijgen. Door goede contractuele afspraken zal de zaalhuur van de OVVO beperkt blijven tot de inflatie.
Daarnaast worden wij gedwongen ook in de vakantie zaal af te nemen doordat er een uniforme huurperiode gehanteerd gaat worden vanaf seizoen 2014-2015. Het teruggeven van zaaluren (of het huren van 2/3 en 1/3 zaal zoals nu veelvuldig gebeurt) is dan nagenoeg niet meer mogelijk.
Daarnaast heeft de NBB de teambijdragen voor competitiespelers fors verhoogd waardoor competitiespelen fors duurder wordt. Immers naast deze stijging stijgen ok de trainingskosten omdat de zaalhuur fors omhoog gaat.


Dit alles zal tot forse kostenstijgingen leidden. Het bestuur voorziet dat door deze kostenstijgingen en waarschijnlijk de daarmee gepaard gaande daling van het aantal leden, de financiële reserves snel uitgeput zullen zijn.


Het bestuur is van mening dat er ingrijpende maatregelen genomen moeten worden. Hierbij valt te denken aan:
• Geen seniorentraining op vrijdag meer en die eventueel te verschuiven naar donderdag.
• Geen training (senior en jeugd) op vrijdag meer.
• Geen woensdag training meer.
• Het schrappen van één van de speelavonden.
• Geen bondsvereniging meer zijn (dus geen competitie en trainingen meer) en dus een zuivere recreantenvereniging worden.
• ...


Op de ALV willen wij dit bespreken en de leden laten beslissen welke maatregelen genomen dienen te worden.

Plaats je reactie onder dit bericht